چهار محال وبختیاری
 

 

باسمه تعالي

طـــــرح درس روزانـــه

مشخصات کلی

عنوان درس:انشاء               نام دبیریادگیری:                                 تاریخ:

موضوع درس:توصیف فصل بهار        تعداد فراگیران:        نفر               مدت جلسه: 50 دقیقه

    نام آموزشگاه :                                      شهرستان /منطقه /ناحيه

هدف کلی و جزئی:

آشنایی با نوشتن یک انشاء توصیفی

1- آشنایی با انشای توصیفي و تحلیلی2- آشنایی با مرتب کردن کلمات برای نوشتن جمله های متناسب 3-آشنایی با ترکیب جمله ها در یک انشاء 4- آشنایی با علائم دستور زبان در یک انشاء  5- آشنایی با معیار های خارجی

 

 

انتظارات

در پایان درس باید

-  فراگیران بتوانند یک انشای کوتاه در رابطه با فصل بهار بنویسند (مهارتی)

-  از آنچه که نوشته اند تجزیه و تحلیل به عمل آورند و در مورد نوشته ی خود و دوستان خود قضاوت کنند (شناختی)

-         با انجام آزمایشی و با استفاده از نور خورشید دلیل گرم شدن آب و خاک و گیاهان را  یادداشت کنند (شناختی – مهارتی)

-         معیار هایی را برای به وجود آوردن یک انشای توصیفی طراحی کرده و معیار های تیمی خود را به کلاس ارائه دهند و به معیار های تیمی دیگر گروه ها توجه کنند ( شناختی – نگرشی)

فعالیت های قبل از تدریس

الف- ویژگی های فراگیران

-         توانایی های ذهنی 80 درصد در حد بسیار خوب 12 درصد متوسط خوب 6 درصد در حد متوسط 2 درصد متوسط پایین

-         وضعیت اجتماعی فراگیران: همه ی فراگیران از نظر رفتار های اجتماعی مهارت کاملی دارند

-         وضعیت اقتصادی فراگیران: بیشتر در قشر کارمندی و کارگری قرار دارند.

روش تدریس

پرسش و پاسخ، روش پرسشگری، قضاوت در عملکرد ( تلفیقی از چند روش)

وسایل

تصاویری از فصل بهار، تصاویری از مناظر طبیعت ، معیاری برای نوشتن یک انشای توصیفی، مکان آموزشی حیاط مدرسه ، کلاس، تصاویری از دشت لاله

رفتار های ورودی

دانش آموزان در بحث های گروهی شرکت کنند و مشاهدات خود را نظم دهند توانایی بیان آنها را داشته باشد خوب دیدن – خوب شنیدن و دقت کردن و به سخنان دیگران گوش کند.

 

 

 

 

 

وضعیت عمومی و عاطفی فضای کلاس

حضور و غیاب دانش آموزان،دیدن تکالیف قبل، دقت در روحیات و وضعیت جسمی و عاطفی فراگیران

(3دقیقه)

 

 

ارزشـیـابـی تـشخیص

 

 

دانش آموزان باید به هدف های زیر برسند

1- جمله ی ناقص را کامل کنند مثال: من فکر می کنم فصل بهار ...

2- با چند کلمه یک جمله و با چند جمله یک عبارت 2تا 3 سطری بنویسند

مثال: پنجره ، بهار ، شکوفه ، خواب زمستانی ، طبیعت...

جمله در بهار درختان از خواب زمستانی بیدار شده اند و درختان شکوفه داده اند پنجره را باز کنیم و به طبیعت بنگریم همه جا وجود خدا را احساس می کنیم و...                                                                      (5 دقیقه)

آمادگی

 

گروه بندی دانش آموزان با استفاده از کلمات که وقتی در کنار هم قرار بگیرند یک جمله ی کامل و معنا دار که در ذات با هم ارتباط دارند.

مانند گروه همکار: خداوند، تفکر، انسان، نیروی، قرارد اد، را در

گروه همیار: زیبایی ها ، بهار ، همه ی ،با ، فرا می رسد.

گروه همفکر: برای ، گل را ، بوییدن، فرا می رسد.

گروه همفکر: برای ، گل را ، بوییدن ، خلق کرد.                                                                        (5 دقیقه)

ایجاد انگیزه

 

 

دانش آموزان همان کلمات را که در روی کارت ها هستند دریافت می کنند و با هم تیمی های خود جمله ی مورد نظر تیم خود را کامل و تیم خود را پیدا می کنند و در آن قرار می گیرند.                                        (5 دقیقه)

 

 

 

 

درس جدید

فعالیت های مدیر یاد گیری

 زمان

فعالیت های فراگیران

-         مرحله ی اول: نوشتن یک انشای 3 سطری در رابطه ی فصل بهار

-         مرحله ی دوم: بررسی انشاء ها در تیم

-         مرحله ی سوم : طراحی معیار

-         مرحله ی چهارم: مقایسه ی معیار تیم

 

-         مرحله ی پنجم: نوشتن یک انشاء مطابق معیار و انتخاب کردن یک انشای نوشته شده مطابق با معیار ها

-         ارزیابی از کار هر تیم و کشیدن نمونه جدول کار آیی تیم روی تابلو

4 دقیقه

 

4 دقیقه

4 دقیقه

 

 

6 دقیقه

 

 

 

 

- فراگیران در تیم های خود به صورت فردی انشاء بنویسند.

 

- انشاء های خود را در تیم بخوانند و روی آن ها نظر دهند.

- هر فراگیر در تیم خود معیار هایی که در نوشتن داشته بنویسد.

- معیار هایی که به صورت فردی طرح کرده در تیم خود به تکمیل آنها بپردازد.

- نمونه ی انشای جدید را با معیار ها بررسی کند.

 

 

ورقه های انشا در تیم ها عوض و تیم ها پس از مطالعه ی کار ها به نقد کارهای تیم پرداخته و مطابق با جدول کارآیی تیم نمره داده می شد.

 

برای مثال:

   فصل بهار قبل از فصل تابستان فرا می رسد در فصل بهار هوا لطافت خاصی دارد پرستوها از سفر بر میگردند همه ی دانش آموزان در چند روز تعطیلات نوروزی به دیدن اقوام خود و مسافرت می روند...                                                                                               (5 دقیقه)

ارزشیابی تکوینی:

- نوشتن انشای توصیفی:  قبل از نوشتن انشاء دانش آموزان کتاب علمی یا داستان را مطالعه کنند و در انشاء باید مقدمه ای طراحی شود و خوب به موضوع فکر کنند  از کلمات تکراری در انشاء پرهیز کنند و فعل را در آخر جمله بیاورند انشاء را طوری بنویسند تا خواننده و شنونده بتوانند آن را همانگونه  پیش چشم بیاورند موضوع خود را با آفریده های دیگر خدا مقایسه و نتایج را بیان کنند.                                    (5 دقیقه) 

تعیین تکلیف:

       نوشتن یک انشاء در رابطه با فصل بهار و توضیح کامل در مورد آن که باید طبق معیار ها بالا بنویسند و در روز بعد به صورت فردی تحویل معلم دهند.                                                                                                                                                  (2 دقیقه)

 

 

 

گروه آموزشي پايه چهارم ابتدايي استان چهارمحال وبختياري

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 13:39  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |