چهار محال وبختیاری

باسمه تعالي

سازمان آموزش وپرورش استان چهارمحال و بختياري    آزمون درس انشا پايه پنجم      آبان ماه ۸۷

معاونت آموزش و نوآوري                                نام و نام خانوادگي                       نمره با عدد

كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي               زمان آزمون 60 دقيقه             نمره با حروف

 

رديف

سؤالات

بارم

1

با هر يك از كلمات زير يك جملة مناسب بنويسيد. 

كتاب بزرگي

عزيزانم

زباله ها

فردايي بهتر

2

2

در باره‌ جمله زير دو سطر بنويسيد.

 « خدمت به مردم عبادت است.»

 

 

1

3

با معناي متفاوت كلمات زير جمله بسازيد.

رسيد

 


نشاند    

 

2

4

متن زير را بخوانيد و از علامت هاي مناسب «  » ، : . در جاي مناسب استفاده نماييد.

پدر گفت يكي از منابع مهم تحقيق در باره بزرگان زندگي نامه ها هستند در بعضي از آنها فقط شرح زندگي يك نفر نوشته شده است

1

5

مترادف كلمه هايي كه زير آنها خط كشيده شده است را بنويسيد.

آموزگاري كه آلودگي جهل را از ذهن بچه ها مي روبد.

از اغلب غذاها بپرهيزيد كه مبادا ميكروب داشته باشند.

1

6

هم خانواده كلمات زير را بنويسيد(2 مورد)

تحقيق: -----------       صبر-------------

راضي:------------           معلوم---

 

2

7

مانند نمونه كامل كنيد.

توانا+ يي = توانايي يعني توانا بودن

بينا+ يي= ----------------------

ــــــ+ يي= --------------------

1

8

از موضوع زير يكي را انتخاب و در باره آن حداقل 8 سطر بنويسيد.

1- خواستن توانستن است.

2- شجاعت يك رزمنده

مقدمه 1 - نمره پاگيزگي و خوانا بودن 1 نمره- نتيجه گيري 2 نمره ـ متن 5 نمره- رعايت نكات دستوري 1 نمره

10

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 10:28  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |