چهار محال وبختیاری

                         « به نام خالق هستی»

                سال شکوفایی و نوآوری( سال 87)

گزارش عملکرد و فعالیت سالانه ی گروه آموزشی پایه سوم  ابتدایی استان چهار محال وبختیاری در سال تحصیلی 87-86

در جلسه ای که با شرکت اعضای گروه آموزشی پایه ی سوم استان در محل اتاق کنفرانس پژوهشکده ی تعلیم و تربیت استان در تاریخ 20/3/87 برگزار گردید، گزارش عملکرد این گروه به شرح ذیل تهیه و تنظیم گردید:

1- تنظیم وتهیه ی فرم فعالیتهای پیش بینی شده برای یکسال کار و فعالیت گروه آموزشی پایه سوم ابتدایی

( در تاریخ 20/7/86)

2- تهیه و تنظیم جدول زمانبندی دروس پایه سوم ابتدایی به همراه تهیه ی برنامه ی پیشنهادی هفتگی درس بخوانیم- بنویسیم فارسی سوم ابتدایی( در تاریخ 16/7/86)

3- تهیه ی CD روش تدریس قرآن درسی پایه سوم و نقد و بررسی کتاب ژرف اندیشان در تاریخ (23/7/86). تهیه و ارسال « مراحل روش آموزش املا» به مدارس سطح استان. ( تا تاریخ 23/7/86)

4- نشست مشترک گروه های آموزشی پنج پایه ی تحصیلی استان در نوبت یک و دو با خانم پور جعفری مدیر اجرایی نوبت یک گروه های آموزشی، که در این جلسه مقرر شد، در هنگام بازدید گروه های آموزشی استان از کلاس های همکاران در سطح استان، در صورت مشاهده ی اشکال راهکار عملی به ایشان ارائه دهند. هم چنین در این نشست جناب آقای کریمی در رابطه با تهیه ی پیک های بهاری و نواحی و مناطقی که تهیه ی آن را تقبل نموده اند وبررسی هایی نهایی و رفع اشکالات احتمالی آن ها توسط گروه های آموزشی استان صحبت نمود.( در تاریخ 30/7/86)

5- تهیه وتنظیم نمونه سؤالات درس ریاضی جهت آزمون پایانی مهر ماه( در تاریخ 7/8/86)

6- تهیه و تنظیم نمونه سؤالات درس بنویسیم( انشا) جهت استفاده ی همکاران در مناطق و نواحی و بررسی CD قرآن درسی پایه سوم ابتدایی تهیه شده توسط استان قم و توصیه به استفاده از آن در سطح مدارس استان، تهیه وتنظیم جزوه ی آموزشی- بهداشتی« ارتباط اجتماعی و اهمیّت آن در رابطه بااحساس امنیت» ارسال فراخوان مربوط به درس قرآن« پیرامون مسابقات داستان نویسی، نقّاشی، فعالیت های فوق برنامه، حفظ سوره ها

ونقّاشی پیرامون پیام های قرآنی» جهت انس بیشتر دانش آموزان با قرآن مجید و علاقه به یادگیری آن،( توسط دبیرخانه قرآن)

ارسال فراخوان مربوط به مشکلات یادگیری در درس ریاضی پایه سوم ابتدایی،

ارسال فراخوان مربوط به نقد و بررسی« کتب هدیه های آسمان پایه ی سوم» توسط همکاران در سطح استان و ارسال آن به گروه های آموزشی مربوط‌ی خویش  وانعکاس این نظرات به گروه آموزشی پایه سوم استان، توسط گروه آموزشی پایه سوم استان، و بررسی CD آموزشی دروس پایه سوم ابتدایی به صورت چند رسانه ای.( تا تاریخ 21/8/86) هم چنین در این ماه (آبان) جزوه ی آموزشی هنر ونقاشی جهت استفاده ی همکاران دوره ی ابتدایی تهیه گردید تا پس از بررسی آن توسط همکاران در صورت مناسب بودن آن به مناطق و نواحی جهت بهره بری همکاران ارسال گردد.

7- ارسال گزارش عملکرد گروه آموزشی اول تاپنجم ابتدایی در مورد قرآن و اجرای کارگاه آموزشی مربوط به تدریس قرآن درسی برای اعضای گروه آموزشی استان در پنج پایه ی تحصیلی.

- تهیه و تنظیم« جزوه ی آموزشی درس علوم تجربی پایه ی سوم ابتدایی مربوط به قویترین حسّ خزندگان و پرندگان» 

8- بررسی طرح درس مربوط به تربیت بدنی تهیه شده توسط خانم حاتمی عضو گروه آموزشی تربیت بدنی استان تنظیم جهت ارسال جزوه ی آموزشی هنر و نقّاشی جهت استفاده‌ی همکاران دوره‌ي ابتدایی به مناطق و نواحی با همکاری مسئولین محترم پژوهشکده تعلیم وتربیت .تهیه و تنظیم نمونه طرح درس« سحر گاه قم» ( به مناسبت فرارسیدن تولد کریمه ی اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها) از کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم ابتدایی جهت بهره برداري همکاران از این نمونه طرح درس در سطح استان.( تا تاریخ 7/9/86)

9- تهیه ی بروشور آموزشی- تربیتی در رابطه با انتظارات دانش آموزان جهت ارسال به مدارس استان ( تا تاریخ19/9/86)

10- تهیه و تنظیم نمونه سؤالات آزمون ریاضی پایان دی ماه جهت ارسال به مناطق و نواحی استان جهت استفاده ی همکاران در طراحی سؤالات امتحان پایان ترم اول دانش آموزان. آماده و فراهم نمودن جزوه و فلاپی« هدیه ی عید غدیر» که توسط خانم جعفریان عضو گروه برای دانش آموزان ترتیب داده بود،جهت به نمایش گذاشتن در وبلاگ آموزش ابتدایی پژوهشکده تعلیم و تربیت استان جهت بهره داری دیگر همکاران در استان های دیگر.

لازم به ذکر است که این پیک به مناسبت 18ذی الحجّه فرارسیدن عید غدیر خم و تقارن با هشتم دی ماه تهیه گردید تا دانش آموزان ضمن استراحت در ایام تعطیل این عید سعید با انجام فعالیت های مکمل و فوق برنامه ای با مفاهیم دینی و فرهنگی آشنا گردیده دروس خویش را مرور نمایند و از احادیث آن بهره ببرند. (تا تاریخ 3/10/86)

11- بررسی پیک بهاری تهیه شده توسط منطقه سامان ویژه ی تعطیلات نوروزی جهت استفاده ی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در چند نوبت. ( تا تاریخ 24/10/86)

12- تهیه و تنظیم جزوه های تفسیر نقاشی کودکان- اختلالات املا- اهمیت انگیزش در یادگیری و انتخاب جزوه ی اهمیّت انگیزش در یادگیری جهت ارائه به خانم پور جعفری مدیر اجرایی گروه یک جهت تهیه‌ی گاهنامه ی آموزشی برای پنج پایه ی تحصیلی ابتدایی.( تا تاریخ 24/10/86)

13- بررسی فعالیت های قرآنی ارسالی از منطقه ی فارسان به کمیته ی مرکزی دبیرخانه های قرآن و هدیه های آسمان و بحث در خصوص طرح درس های ارسالی درس قرآن توسط این کمیته.

- تهیه نمونه فعالیت مکمل وفوق برنامه از درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی پیرامون جلوگیری از به هدر رفتن انرژی ها و استفاده ی بهینه از انرژی نیروی برق که با کمک خانم جعفریان عضو گروه آموزشی و دانش آموزان پایه سوم فراهم شده بود، جهت قرار دادن و به نمایش گذاشتن در وبلاگ دوره‌ي ابتدایی پژوهشکده به مسئولین محترم پژوهشکده تحویل داده شد تا همکاران محترم این پایه از آن بهره ی لازم را ببرند.( تا تاریخ 6/12/86)

14- بررسی پیک بهاری سال 87 تهیه شده  توسط منطقه سامان و آماده ارائه نمودن جهت چاپ برای دانش آموزان پایه سوم سراسر استان توسط مسئولین محترم تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی  عمومی پژوهشکده تعلیم وتربیت 

- تهیه و تنظیم نمونه فعالیت های مکمل و فوق برنامه و درج آن در فرم های مربوطه از کلیه ی دروس پایه سوم ابتدایی( درس هدیه های آسمان وعلوم تجربی توسط خانم جعفریان و بقیه ی دروس توسط خانم محمد علیزاده از اعضای گروه آموزشی پایه سوم استان) و ارائه به کارشناس تکنولوژی و مسئول گروه های آموزشی پژوهشکده ی تعلیم وتربیت استان جهت ارسال به مناطق و نواحی.

- بررسی اشکالات کتاب درس ریاضی و بخوانیم بنویسیم پایه ی سوم ابتدایی. ( تا تاریخ 13/12/86)

15- نقد وبررسی کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی توسط اعضای گروه آموزشی پایه سوم استان از جمله موارد اشکال در  کتاب ریاضی ص 84 سؤال 5 وتمرین دوره ی شماره یک مسئله‌ای مربوط به ساعت است ودر مجموع نظرات متخذه پیرامون این کتاب جداگانه تهیه وتنظیم شد تا به دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی ارسال گردد. ) تا تاریخ 20/12/86)

16- بحث و گفتگو در مورد پیک های بهاری سال 87 واخذ نظرات همکاران و اتخاذ این تصمیم که برای سال های آتی به همراه هرپیک يك پاسخنامه نیز براي همكاران ارسال گردد.

- نقد وبررسی کتاب بخوانیم- بنویسیم پایه ی سوم ابتدایی و تنظیم آراء متخذه جهت انعکاس به دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی توسط اعضای گروه آموزشی استان. ( تا تاریخ 19/1/87)

17- تهیه و تنظیم  نمونه سؤالات ریاضی جهت بهره برداری همکاران در مناطق ونواحی در طراحی آزمون نوبت دوم

( ترم2) 

- تهیه ی جدول بارم بندی سؤالات ریاضی با توجه به فهرست محتوا و هدف دروس و يك نمونه آزمون سؤالات  ریاضی و ارسال آن ها به مناطق.   

- تهیه و تنظیم نمونه سؤالات درس بنویسیم جهت ارسال به مدارس سطح استان بهره برداری همکاران در تنظیم و طراحی آزمون های پایان ترم 2 دانش آموزان. ( تا تاریخ 2/2/87) 

18- نشست با گروه آموزشی استان اصفهان منطقه ی جی و بحث و گفتگو با این گروه پیرامون محور فعالیت های فوق برنامه و مکمل و چگونگی برگزاری مجامع و گزارش از فعالیت های گروه های آموزشی استان به آن ها و تبادل تجربيات واطلاعات با یکدیگر. ( تا تاریخ 16/2/87)

- بررسي نظرات ارسالی از مناطق ( لردگان- لاران- بروجن) در مورد کتاب هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی و جمع بندی این نظرات توسط اعضای گروه.

19- بررسی درس آزاد بخوانیم ( فارسی) پایه سوم ابتدایی تهیه شده توسط سارا اسدی دانش آموز کلاس سوم

( تاریخ 16/2/87)

20- تهیه و تنظیم فعالیت ها و کارهای پایه ای در طول یکسال تحصیلی و بررسی آرا و نظریات نقادین از درس هدیه‌های آسمان توسط گروه آموزشی ناحیه 1 و ناحیه 2 شهرکرد و انتخاب نظرات ارجح از بین آنها توسط گروه آموزشی استان در پايه‌ی سوم جهت انعکاس به دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی. ( تا تاریخ 23/2/87)

21- بررسی و داوری دست ساخته های آموزگاران پایه سوم استان و انتخاب آثار برتر. ( تاریخ 30/2/87)

22- پاسخ و ارسال نامه به گروه هاي آموزشی پایه سوم ابتدایی در ناحیه 1 و 2 شهرکرد- لردگان- لاران و شهرستان بروجن در راستاي تشکر از این گروه ها به خاطر پاسخ به فراخوان نقد وبررسی کتاب هدیه های آسمان پایه سوم.

- تکمیل و جمع بندی نقد وبررسی کتاب هدیه های آسمان باتوجه به آراء و نظرات نواحی و مناطق توسط اعضای گروه آموزشی استان و آماده نمودن لیستی از نظرات و پیشنهادات در مورد این کتاب درسی جهت ارسال به دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی.( تا تاریخ 6/3/87)

23- تکمیل فرم نظر سنجی ارسالی از وزارتخانه آموزش پرورش پیرامون مجلات رشد معلم 24 داوری وانتخاب نفرات برتر آثار نقاشی مربوط به پیام های قرآنی کتاب درسی پایه سوم ابتدای ارسالی از نواحی و مناطق .( تاریخ 9/3/87)

24- بررسی نمونه سؤالات طراحی شده از دروس ریاضی و بنویسیم پایه سوم توسط گروه آموزشی منطقه کیار، به همراه فرم تنظیم شده توسط این گروه آموزشی برای سؤالات طراحی شده و اندازه گیری میزان دقت در طراحی سؤالات و بارم مربوط به آن ها.

25- بررسی اوراق امتحانی پایه سوم ابتدایی منطقه لاران و کوهرنگ جهت دقت در طراحی آن توسط همکاران این پایه و دقت در بارم بندی و تصحیح اوراق، طبق ابلاغ سازمان آموزش و پرورش استان.( تاریخ 13/3/87)

26- فعالیت های همکاران و اعضای گروه آموزشی پایه سوم استان در دبیر خانه ها در سال تحصیلی 87-86  به  شرح ذيل می باشد: فعالیت های جناب آقای امیر مبینی در دبیرخانه ی قرآن وهدیه های آسمان: تهیه ی CD روش تدریس قرآن پایه سوم برای آموزش دو جلسه درس قرآن،  در هر جلسه از آموزش از یک درس متفاوت از درس دیگر و ارسال به مناطق استان.

- برگزاری مسابقات قرآنی در مناطق و مدارس سطح استان: پایه‌ی سوم، نقاشی مربوط به پیام های قرآنی، پایه ی چهارم، خاطره نویسی پیرامون پیام های قرآنی درسی.

- بررسی آسیب شناسی در رابطه با تدریس قرآن در مدارس از طریق:

- فراهم آوردن فراخوان تحقیق در مورد قرآن با موضوعات آزاد برای همکاران

- انتخاب بهترین آثار تحقیقی همکاران در زمینه ی قرآن

- نظارت بر اجرای طرح معیار در ناحیه یک پایه ی تحصیلی اول و دوم ابتدایی و ارزیابی از آن.

- فراخون نوشتن طرح درس قرآن وهدیه های آسمان توسط همکاران در مناطق و نواحی و انتخاب بهترین طرح

درس های ارسالی.

فعالیت های خانم پروین محمد علیزاده در دبیر خانه ی کلاس های چند پایه:

پاسخگویی به نامه های ارسالی توسط همکاران شاغل در کلاس های چند پایه و رفع اشکالات آنان.

تشریح و بحث چگونگی تدریس در این گونه کلاس ها.

فعالیت های خانم ناهید عسگریان در دبیرخانه ی علوم اجتماعی:

- ارسال جزوات آموزشی مربوط به روش های تدریس علوم اجتماعی در پنج پایه ی تحصیلی دوره‌ي ابتدایی.

- نقد نامه های رسیده از مناطق پیرامون دروس پایه های مختلف دوره‌ي ابتدایی در درس تعلمیات اجتماعی.

فعالیت های خانم تهمینه جعفریان قهفرخی در دبیر خانه ی ارزشیابی:

- بررسی و نقد CDهای ارسالی از مناطق پیرامون ارزشیابی توصیفی. ( از درس هدیه های آسمان)

- تهیه ی جزوه ی آموزشی« یادگیری و ارزشیابی مستمر» و ارسال به مناطق و نواحی جهت آشنایی هر چه بیشتر همکاران با ارزشیابی مستمر و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان و چگونگی اتفاق افتادن امر یادگیری از سنین کودکستانی تا 9تا 12 سالگی ( سنین دبستانی) از نظر روانشناسان و افزودن بر دانش همکاران محترم.

- بررسی طراحی آموزشی و نیز ارزشیابی توصیفی توسط خواهر ساکنیان عضو دیگر این دبیر خانه، جهت ارسال به مناطق و نواحی.

- ارسال فراخوان به مدارس مشمول طرح توصیفی مدارس استان، در راستاي نقد این طرح و بیان محاسن و معایب آن.

- ارسال نامه به کمیته ی ارزشیابی منطقه اردل و تقاضای تهیه ی  CD مربوط به ارزشیابی توصیفی از پایه های مختلف تحصیلی مشمول طرح توصیفی، جهت آشنایی دیگر همکاران با این طرح.

27- دیگر فعالیت های انجام شده توسط گروه آموزشی پایه سوم استان بازدید از کار همکاران در کلاس ها و نظارت و راهنمایی بر امر ارزشیابی مستمر، فعالیت های فوق برنامه ، چگونگی تدریس آنان و استفاده از روش های نوین تدریس و انجام آزمایش های علوم و امر تشویق و تنبیه بود که در این بازدیدهادر صورت نیاز همکاران جزوات آموزشی لازم و نمونه سؤالات امتحانی، جزوات مربوط به روش های نوین تدریس ارزشیابی از درس هدیه های آسمان ( آخرین بخشنامه از وزارتخانه در این مورد و....)به آن ها ارائه گردید که نمونه هایی از آن به گزارش الصاق می باشد.  

28- دیگر فعالیت های انجام شده توسط گروه آموزشی پایه سوم استان تشکیل مجامع مورد نیاز همکاران در مناطق مختلف و نشست با مسئولين ذيربط است به پيوست گزارش مي باشد.  

29- آخرین فعالیت انجام شده توسط گروه تهیه ی گزارش عملکرد یکساله ی گروه طی نشست اعضاء در اتاق کنفرانس پژوهشکده تعلیم وتربیت در تاریخ 20/3/87 می باشد.

با آرزوی توفیق بیشتر در امر تعلیم وتربیت فرزندان این مرز و بوم و بالاخص استانمان و آرزوی سلامتی برای کلیه ی مسئولین محترم پژوهشکده تعلیم وتربیت و همکاران محترم.

اعضای گروه آموزشی پایه سوم ابتدایی استان چهارمحال وبختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ی بازدید گروه های استان، پایه سوم ابتدایی مقطع ابتدایی( نوبت1) از مناطق و نواحی درسال تحصیلی 87-86

ردیف

تاریخ بازدید

شهرستان/ منطقه

گروه آموزشی پایه سوم در نوبت یک و تشکیل مجامع

1

23/7/86

کوهرنگ

 

2

7/8/86

عشایر

 

3

21/8/86

فلارد

 

4

5/9/86

خانمیرزا

 

5

19/9/86

سامان

 

6

3/10/86

بن

تشکیل مجمع برای آموزگاران این منطقه و بازدید از مدارس

7

17/10/86

فارسان

نشست در پژوهشکده

8

1/11/86

لردگان

تشکیل مجمع برای آموزگاران منطقه لردگان و بازدید از مدارس

9

15/11/86

اردل

 

10

13/12/86

میانکوه

 

11

27/12/86

لردگان

 

12

26/1/87

بلداجی

 

13

9/2/87

گندمان

 

14

23/2/87

کیار

تشکیل مجمع برای آموزگاران این منطقه

15

13/3/87

کوهرنگ- لاران

بررسی سؤالات امتحانی ترم 2 در کوهرنگ لاران

در ناحیه یک هم مجمع برای آموزگاران پایه سوم این ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ی بازدید گروه های استان، پایه سوم ابتدایی مقطع ابتدایی( نوبت2) از مناطق و نواحی

درسال تحصیلی 87-86

ردیف

تاریخ بازدید

شهرستان/ منطقه

گروه آموزشی پایه سوم در نوبت یک و تشکیل مجامع

1

30/7/86

میانکوه

 

2

14/8/86

اردل

 

3

28/8/86

لردگان

تشکیل مجمع جهت مدیران این منطقه+ بازدید ازمدارس بعدازظهر

4

12/9/86

گندمان

 

5

26/9/86

کیار

 

6

10/10/86

لاران

 

7

24/10/86

خانمیرزا

مأموریت مذکور لغو شد نشست در پژوهشکده

8

1/11/86

لردگان

تشکیل مجمع نوبت 1 و نوبت2 گروه برای آموزگاران پایه سوم لردگان

9

8/11/86

عشایر

 

10

29/11/86

فلارد

به جای این مأموریت از مدارس ناحیه 2 شهرکرد بازدید به عمل آمد.

11

6/12/86

کوهرنگ

 

12

20/12/86

خانمیرزا

 

13

19/1/87

لاران

 

14

2/2/87

بروجن

 

15

16/2/87

فارسان

نشست در پژوهشکده

16

30/2/87

ناحیه 1 شهرکرد

نشست در پژوهشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجامع و بازدیدهای انجام شده توسط گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی و پیش دبستانی

پایه: سوم ابتدایی ( نوبت 2 خانم جعفریان و علیزاده)                 سال تحصیلی 87-86

ردیف

شهرستان/ منطقه

تعداد مجامع

تعداد بازدیدها

موضوعات مطرح شده در مجامع

1

لردگان

28/8/86

1

بهمراه بازدید مدارس لردگان

1-آشنایی مدیران محترم این منطقه با نحوه ی تهیه ی چک لیست درس هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی آشنایی با بعضی از اهداف مربوط به درس بخوانیم و بنویسیم (فارسی)پایه سوم ابتدایی+ مسائل مطرح شده توسط جناب آقای کریمی و خانم مرجانیان پیرامون مسائل مربوط به مدیریت مدارس، چگونگی برخورد با سازماندهی غیر رسمی و استفاده از ظرفیت افراد تشکیل دهنده‌ی این سازمان ها در مدارس در جهت اهداف عالی و جمعی مدارس .( 28/8/86 )

2 _ بررسی و نقد کتاب هدیه های آسمان و توضیح روش تدریس آن و نقد و بررسی کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه سوم و توضیح روش تدریس جدید قرآن پایه سوم  و پاسخگویی به سؤالات آموزگاران در مورد کتب مختلف پایه سوم (1/11/86)

3- آموزش روش تدریس و ارزشیابی کتاب هدیه های آسمان پایه سوم و قرآن درسی این پایه و رفع اشکالات همکاران در مورد آموزش کتب مختلف این پایه.( 3/10/86)

4- آموزش و توضیح نحوه ی طراحی سؤالات و چگونگی انجام عمل ارزشیابی از دروس پایه سوم.(23/2/87)

5- فعالیت های مکمل، روش های نوین تدریس، روش تدریس قرآن، بررسی کتاب علوم پایه سوم ابتدایی، بخش جانوران.

2

لردگان

1/11/86

1

بهمراه بازدید مدارس لردگان

3

بن

3/10/86

1

بهمراه بازدید مدارس بن

4

کیار

23/2/87

1

 

5

ناحیه یک

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات و گردهمایی های انجام شده با مسئولین آموزش و پرورش و مسئولین تکنولوژی و

گروه های آموزش عمومی ، دوره ی ابتدایی و گروه های آموزشی مناطق مختلف

آموزش و پرورش( گروه آموزشی پایه سوم استان)

 

1- نشست با جناب آقای علی بابایی و سایر گروه های آموزشی استان جهت آموزش به گروه ها در مورد جزوه ای تحت عنوان عملکرد معلم و دانش آموز به شیوه ی روش های نوین تدریس.(9/86/)

2-   نشست با گروه 1 جهت تنظیم فرم عملکرد گروه های آموزشی در یکسال تحصیلی و فعال کردن دبیر خانه ها

( آقای علی بابایی و آقای اصغر زاده) ( 16/7/86)

3-  نشست و گردهمایی اعضای گروه آموزشی با رئیس سازمان آموزش و پرورش جهت تبادل نظر و بحث در مورد فعالیت گروه های آموزشی در سال (87-86) ( 20/9/86)

4-  نشست با خانم پور جعفری مدیر اجرایی گروه های آموزشی در نوبت 1 و راهنمایی ایشان به گروه های آموزشی نوبت 2 در رابطه با وظایف دبیر خانه ها ومشخص شدن اعضای آن ها و پرداختن به فعالیت در این دبیرخانه ها.

5- نشست گروه های آموزشی نوبت 1 با گروه آموزشی استان اصفهان از منطقه جی و بحث پیرامون چگونگی انجام فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه در مدارس و چگونگی برگزاری مجامع آموزشی برای همکاران خود. 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 12:57  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |