چهار محال وبختیاری

                             

                              باسمه تعالي

گزارش عملكرد يكساله گروههاي آموزشي پايه‌ي دوم سال تحصيلي 87-86  

 

مهرماه:

1- جلسه‌ي توجيهي توسط جناب آقاي علي بابايي در رابطه با برنامه‌ي سالانه اعضاي گروه.

2- شيوه‌ي فعاليت هاي گروههاي آموزشي در طول سال تحصيلي و پيش بيني فعاليتها و عملكرد يكساله‌ي‌گروههاي‌آموزشي

3- تهيه و تنظيم فرم پيش بيني فعاليتها و عملكرد يكساله‌گروههاي آموزشي دوره‌ي ابتدايي استان و تبادل نظر در مورد چگونگي انجام مجامع و بازديد از كلاسهاي توسط اعضاي گروه.

4- بررسي كتاب رياضي« گاج» و فارسي « ژرف انديشان» در پايه‌ي دوم .

5- بازديد از مناطق و شهرستانها

آبان ماه

1- در باره‌ي نحوه‌ي تنظيم پيك بهاري پايه‌ي دوم  تبادل نظر شد.

2- بررسي CD درسهاي مختلف كليه‌ي پايه ها.

3- بررسي فرم خود ارزيابي معلم و ارائه نظرات در اين خصوص .

4- تدوين برنامه‌ي زمانبندي دروس در پايه‌ي دوم.

5- نوشتن اهداف بخش هاي مختلف كتاب بخوانيم ( گوش كن و بگو و......... )

6- بازديد از مدارس و حضور در مجامع عمومي معلمان شهرستان و مناطق ( ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آموزگاران از طريق آموزش روشهاي فعال تدريس، آموزش چگونگي استفاده از وسايل كمك آموزشي. آموزش چگونگي طراحي فعاليتهاي خارج از كلاس و مكمل با هدف تلفيق دروس و نقد و بررسي كتب).

آذر ماه

1- تهيه و ارسال جزوه‌اي تحت عنوان خصوصيات ذهني، عاطفي و اجتماعي گروه سني 9-6 ساله.

2- تهيه و ارسال طرح درس قرآن در پايه‌ي دوم.

3- روش تدريس انشاء از پايه‌ي دوم تا پنجم و همراه با جمله نويسي در پايه‌ي دوم به صورت كامل.

4- بررسي و نقد بروشورهاي ارسال شده از مناطق.

5- برگزاري مجمع عمومي با آموزگاران پايه دوم منطقه عشاير لردگان پايه‌ي دوم( رفع اشكالات كتب درسي و نحوه‌ي تدريس علوم و كتابهاي فارسي بخوانيم و بنويسيم و اهميّت به خط تحريري در پايه‌ي دوم) .

6- تهيه و ارسال طرح درس هديه هاي آسمان .

دي ماه

1- تهيه و ارسال سؤال رياضي پايه‌ي دوم به مناطق و شهرستانها

2- بررسي پيك نوروزي( بهاري) و رفع اشكالات آن و عودت آن به منطقه‌ي كيار جهت بررسي و رفع اشكال.

3- ارسال و تهيه‌ي برنامه‌ي كلاسي و ساعت اختصاص يافته به دورس مختلف.

4- تهيه و ارسال جزوه‌ي تصوير سازي با اشكال هندسي براي پايه‌ي دوم.

5- بررسي جزوه‌ي « نقاشي  بچه ها را چگونه تفسير كنيم.» و ارسال آن  به مناطق.

6- نوشتن فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه راجع به درسهاي قرآن ، هديه هاي آسمان ، رياضي، علوم و فارسي بخوانيم.

7- بازديد از مدارس و مناطق استان.

8- معرفي روش هاي تدريس همياري و ارسال به مناطق

بهمن ماه

1- تهيه جزوه ناتواني يادگيري در خواندن و هجي كردن ارسال به مناطق.

2- تشكيل مجمع عمومي در منطقه‌ي سامان توسط گروه 1 بررسي كتب درسي و رفع اشكالات فارسي بخوانيم علوم تجربي و نحوه‌ي تدريس اعداد يك رقمي با صفر روي محور اعداد و .........

3- بازديد از مدارس و حضور معلمان در شهرستانها و مناطق ( ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آموزگاران و آموزش روشهاي فعال، آموزش چگونگي استفاده از وسايل كمك آموزشي، آموزش فعاليتهاي خارج از كلاس و مكمل با هدف تلفيق دروس مختلف و نقد و بررسي كتب)

اسفند ماه

1- بررسي فعاليتهاي قرآني.

2- بررسي و تبادل نظر در باره‌ي تربيت بدني و چگونگي برگزاري جشنواره‌ي الگوهاي برتر تدريس تربيت بدني

3- تهيه يك نمونه سؤال از درس بنويسيم جهت ارسال به مناطق.

4- بررسي نمونه سؤال ارسال شده از منطقه كيار« امير آباد»

5- تهيه و تنظيم اهداف ببين وبگو ارسال به مناطق

6- تهيه روش آموزش داستانها و پيام هاي قرآني و ارسال به مناطق و شهرستانها.

فروردين ماه

1- بررسي طرح درس چند پايه و ارائه نظرات در خصوص آنها

2- بررسي بروشور « اثرات مخرب و عوارض آلودگي هوا» و تكثير و ارسال آن به مناطق و شهرستانها.

3- بررسي جزوه‌ي ناتواني يادگيري در حساب كردن جهت ارسال به مناطق

4- تهيه و تنظيم تقويت مهارت هاي زباني جهت ارسال به مناطق

5- بررسي CD ارسال شده از منطقه‌ي كيار و اعلام نظر در خصوص آن.

ارديبهشت ماه

1- تهيه جزوه اهميت علوم تجربي در مقطع ابتدايي و ارسال به مناطق.

2- تهيه نمونه سوال رياضي پايه‌ي دوم  و ارسال به مناطق و نواحي.

3- تشكيل جلسه با گروه آموزشي استان اصفهان« منطقه جي» و بحث و تبادل نظر راجع به فعاليتهاي زبان آموزي پايه‌ي دوم و فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه توسط گروه آموزشي استان چهار محال و بختياري

4-  تشكيل مجمع عمومي با منطقه‌ي گندمان و نحوه‌ي ارزشيابي و رفع اشكلات كتب درسي وبررسي كتاب هديه هاي آسمان و اشكالات رياضي در پايه‌ي دوم توسط گروه 1

5- داوري وسايل كمك آموزشي و دست ساز همكاران

خرداد ماه

1- جمع بندي فعاليتهاي انجام شده و تنظيم گزارش عملكرد يكساله گروه آموزشي پايه‌ي دوم

2- بررسي و ارزيابي اوراق امتحاني نوبت دوم ( پايه‌ي دوم) در مدارس ابتدايي استان

3- نظارت بر انجام مسابقات قرآني در مرحله‌ي آموزشگاهي .

4- بررسيCD تهيه شده توسط آقاي اسماعيل پور آموزگار دبستان شاهد شهركرد

 

نشست ها در هر جلسه در تاريخ مقرر در محل پژوهشكده تشكيل مي شد در مجموع 38 نشست داشتيم و بازديدها در مجموع 28 بازديد از مناطق توسط دو گروه انجام شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۷ساعت 8:50  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |