چهار محال وبختیاری

      اعضای گروه های آموزشی دوره ابتدایی استان در تاریخ ۱۱/۸/۸۹از تعدادی  مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرکردبازدید نموده که ضمن استفاده از تجربیات خوب همکاران در خصوص روش های یاددهی ویادگیری وروش های ارزشیابی با همکاران گرامی تبادل نظر گردید.از همکاری خوب وصمیمانه ریاست محترم اداره ومعاونت محترم آموزشی وکارشناسی محترم تکنولوژی  وگروه های آموزشی و اعضای محترم گروه های آموزشی دوره ابتدایی ومدیران گرامی و معلمان  عزیز ودلسوز مدارس تقدیر و تشکر می نماییم .گزارش مربوطه به ناحیه  ارسال خواهد شد.

همکاران حاضر در بازدید : پایه اول :اسلامی وعلیرضایی پایه دوم :ریاحی و مهدیان -پایه سوم :بی غم ومختاری پایه چهارم :حسینی واحمدی -پایه پنجم :عباسی وشهرانی

کارشناس تکنولوژی استان :حاتمی -کارشناس تکنولوژی ناحیه یک:شکوهی راد

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389ساعت 12:20  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

اعضای گروه های آموزشی دوره ابتدایی استان در تاریخ ۲۷/۷/۸۹  از تعدادی مدارس ابتدایی تحت پوشش اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهرنگ بازدیدنموده که ضمن استفاده از تجربیات خوب همکاران در خصوص روش های یاددهی ویادگیری وروش های ارزشیابی با همکاران گرامی تبادل نظر گردید.از همکاری خوب وصمیمانه ریاست محترم اداره ومعاونت محترم آموزش وکارشناساسان محترم تکنولوژی وگروه های آموزشی و آموزش ابتدایی و مدیران گرامی و معلمان  عزیز ودلسوز مدارس تقدیر و تشکرمی  نماییم .گزارش مربوطه به شهرستان ارسال خواهد شد.

همکاران حاضر در بازدید : پایه اول :اسلامی وعلیرضایی پایه دوم :ریاحی و مهدیان -پایه سوم :بی غم ومختاری پایه چهارم :حسینی واحمدی -پایه پنجم :عباسی وشهرانی-کارشناس تکنولوژی استان :حاتمی -کارشناس تکنولوژی شهرستان نجفی 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389ساعت 12:15  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

 

باسمه تعالي

طرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي

مشخصات كلي

نام درس: تعليمات اجتماعي                                                                           موضوع درس: چادر نشين ها

كلاس: سوم ابتدايي                                                                                     تعداد دانش آموزان: 15 نفر

مدت جلسه: 50 دقيقه                                                                                   شماره طرح درس: 4

مدل كلاس: Uشكل                                                                                    

دبستان: حضرت فاطمه سامان                                        نام و نام خانوادگي آموزگار: پروين محمد عليزاده ساماني

 

هدف هاي كلي

آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها.

هدف هاي رفتاري

دانش آموزان:

1- حداقل نام پنج حيوان در زندگي عشايري مورد استفاده است نام مي برند.( حيطه‌ي شناختي)

2- با گروه خود چادر عشايري را درست مي كنند.( حيطه مهارتي)

3- فراورده هاي عشايري مثل كشك، قارا، ماست و غيره را تهيه كرده و به كلاس  مي آورند.( حيطه مهارتي و نگرشي)

4- علت چادر نشيني ايلات و عشاير را شرح مي دهند.( حيطه شناختي)

5- ايل را تعريف مي كند.( حيطه شناختي)

6- تصاوير كتاب را كه در مورد كوچ عشايري است تفسير مي كند.( حيطه مهارتي)

7- در مورد درس خواندن دانش آموزان عشايري تحقيق مي كند.( حيطه مهارتي)

8- نحوه‌ي زندگي ايلات و عشاير را در كلاس اجرا مي كنند.( حيطه مهارتي)

9- نسبت به يافتن اطلاعات از زندگي چادر نشيني علاقه نشان مي دهد.( حيطه نگرشي)

10- شكل چادر مردم ايل نشين را در دفتر خود نقاشي مي كند.( حيطه نگرشي)

هدفهاي جزئي

1- با زندگي مردم عشاير آشنا شود.( حيطه شناختي)

2- با محل تشكيل كلاس هاي بچه هاي ايل آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)

3- با شغل اصلي مردم ايل و عشاير آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)

 

4- بتوانند با علاقه به توضيحات معلم و ديگران در اين زمينه گوش دهند.( حيطه عاطفي)

5- بتوانند در بحث هاي گروهي فعالانه شركت كنند.( حيطه عاطفي)

6- در مورد زندگي چادر نشيني تحقيق مي كنند.( حيطه مهارتي)

7- بتوانند در باره‌ي زندگي ايلي سؤال كنند.( حيطه مهارتي)

تعيين ويژگي هاي عمومي فراگيران

الف- توانايي هاي ذهني:

دانش آموزان در مرحله‌ي عيني قرار دارند و سن آنها بين 8 تا 9 سالگي مي باشد و از نظر ذهني مشكل خاصي ندارند و هوش همه‌ي آنها خوب است.

ب- وضعيت اقتصادي:

از نظر اقتصادي با توجه به اين كه اكثر آنها از طبقه كارگري مي باشند، در حد متوسط هستند.

ج- وضعيت اجتماعي:

از نظر اجتماعي در سطح خوبي هستند و در ايجاد ارتباط نسبتاً خوب عمل مي كند.

د- وضعيت فرهنگي:

 تعامل فرهنگي خوبي با هم دارند چون داراي آداب و رسوم مشترك هستند.

مفاهيم كليدي:

سياه چادر- مشك- تابه- لباسهاي عشايري- فرآورده هاي دامي- ايل

رسانه و مواد آموزشي

منابع غير انساني: كتاب درسي تعليمات اجتماعي – گچ سفيد و رنگي- تخته كلاس و تخته پاك كن- استفاده از چادر عشاير- استفاده از تصاويري در رابطه با زندگي عشاير- سوغات عشاير شامل: كشك، كره حيواني، پنير، ماست. سه پايه و مشك، تابه براي پخت نان، ماكت حيوانات اهلي و ماكت زندگي عشاير.

منابع انساني: معلم- شاگردان- مهمانان

الگوهاي تدريس

همياري – مشاركتي

روشهاي تدريس

پرسش و پاسخ- نمايشي- كارايي تيم( D     .     E      .     T)- بارش مغزي ايفاي نقش.

 

 

فعاليت هاي قبل از شروع درس

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

معلم وارد كلاس مي شود

 بفرماييد

معلم نگاهي به تخته كلاس مي‌كند ودر صورت نياز آن را پاك مي‌كند.

سلام سلام بچه ها

حال شما چطور است. اميدوارم شاد باشيد. هميشه خندان باشيد.

كسي مريض نباشد كسي غايب نباشد همگي حاضر باشيد شكر خدا كه همه‌ي بچه ها سالم، حاضر. شاداب، تميز سركلاس نشستند تا درسمان را شروع كنيم.  

شروع هر كاري با نام ..................

خدايي كه شما گل ها را آفريد- خدايي كه رحمان و رحيم است.

معلم كارت آماده شده به نام خدا را روي تابلو مي چسباند.

امروز چند شنبه است؟

بله يكشنبه چندم ماه؟

و معلم تاريخ را به روز در گوشه‌ي سمت چپ تخته مي نويسد و راجع به ماه محرم صحبت مي كند.

پيام قراني را بخوانيد.

 

دانش آموزان به احترام معلم بر مي خيزند و صلوات مي فرستند.( خواندن پيام قراني)

 

 

سلام

بله

 

بله خانم

 

با نام خدا

      

 

 

يكشنبه

8/10/87

5 دقيقه

 

 

 

 

ارزشيابي تشخيصي

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

« همانا حسين(ع)چراغ هدايت وكشتي نجات است.» 

                                            پيامبر اكرم(ص)

اين حديث را مثل روزهاي قبل در دفتر حديث بچسبانيد.

بچه ها اين ساعت چه درسي داريم؟

در جلسه‌ي قبل گفته بوديم كه در باره‌ي فوايد انواع گياهاني كه خاصيت درماني دارند گزارشي تهيه كنيد آماده كرده‌ايد؟

معلم گزارشها را جمع آوري مي كند تا بعد از بررسي بهترين را انتخاب كند و طبق قولي كه داده بود و به آنها جايزه بدهد.

با دادن كارتهاي رنگي(زرد- قرمز- نارنجي- سبز) گروه ها را به صورت تصادفي تعيين مي كند وآنان را هدايت مي‌كند تا سر جايشان بنشينند.  

دانش آموزان همراه با معلم حديث را تكرار مي‌كنند.

دانش آموزان حديث آماده شده روي كارت را در دفتر حديث مي چسبانند.

دانش آموزان پاسخ مي دهند: تعليمات اجتماعي

جواب مي دهند بله وتكاليف را روي ميز قرار مي‌دهند.

 

شور و نشاط در بين دانش آموزان بوجود مي آيد.

 

 

 

گروهها در سر جاي خود مي نشينند وآماده مي‌شوند تا درس جديد شروع شود.

5 دقيقه

معلم براي ارزيابي بچه ها وميزان آمادگي آنها براي پذيرش درس جديد سؤالاتي را از درس قبل از دانش آموزان مي پرسد.

معلم سؤالات آماده شده را كه درون ماكت‌آرامگاه حافظ قرار داده از داوطلب هر گروه مي‌خواهد تا سؤال مورد نظر را از ماكت آرامگاه حافظ برداشته سؤال را در گروه بخوانند و با مشورت يكديگر به آن پاسخ دهند.

 

دانش‌آموزان با آمادگي كامل و شور واشتياق پاسخ مي‌دهند.

 

 

اعضاي گروه با ديدن ماكت آرامگاه حافظ خوشحال مي‌شوند ومشتاق پاسخ دادن به سؤال مورد نظر مي‌شوند.

 

 

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارزشيابي تشخيصي

نمونه سؤالات:

ô مركز استان فارس چه نام دارد؟

گروه زرد از طرف معلم ودانش آموزان مورد تشويق قرار مي گيرد.

ôنام دو تن از شاعران بزرگ ايران را كه آرامگاه آنها در شيراز قرار دارد نام ببريد؟  

گروه قرمز از طرف معلم ودانش آموزان مورد تشويق قرار مي گيرد.

ôعرق گلها و گياهان چه فايده‌اي دارند؟

 

آفرين به دختراي خوبم

 

ôجاهاي ديدني استان خودمان را نام ببريد؟

 

مرحبا به گروه سبز

ظاهراً درس قبل را خوب ياد گرفته‌ايد! هيچكدام از گروهها سؤالي نداريد؟

معلم مكث كرده وبه همه‌ي كلاس توجه مي‌كند. 

نماينده گروه زرد با برداشتن سؤال از ماكت و مشورت در گروه پاسخ مي دهد: شهر شيراز

 

 

داوطلب گروه قرمز سؤال خود را از ماكت برداشته و بعد‌ از مشورت در‌گروه پاسخ مي‌دهد: سعدي و‌حافظ

 

 

داوطلب گروه نارنجي سؤال خود را از ماكت برداشته و همچون دو گروه ديگر پس از مشورت با اعضاي گروه خود پاسخ مي‌دهد: براي درمان بعضي از بيماري ها مفيد است.

نماينده گروه سبز پس از برداشتن سؤال از ماكت و بحث وتبادل نظر با اعضاي گروه پاسخ مي دهد: دشت لاله- تونل كوهرنگ- سياه سرد بروجن-

پل زمانخان و.......

 

در اين مرحله اگر دانش آموزان سؤالي داشته باشند مي پرسند.

دقيقه

 

 

 

 

 

 

ايجاد انگيزه و آماده سازي

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

بچه ها يادتان هست كه ما هميشه همراه خانواده‌ي آقاي هاشمي سفر مي كرديم امروز هم مي خواهيم همراه آنها باز هم به جاهاي ديدني برويم تا نقاط بيشتري را ببينيم و بشناسيم داخل محوطه كلاس، همه سوار اتوبوس شويد وچشمهايتان ببنديد. حالا باز كنيد چشمهايتان را براي همين از چند مهمان عزيز دعوت كرده‌ام كه به كلاس ما بيايند و شما را با جاهاي ديدني منطقه خودشان و آداب ورسوم و كارهايشان آشنا كنند.

آيا دوست داريد؟

 

 

معلم مشوق دانش آموزان كلاس مي باشد براي پرسيدن سؤال از ميهمانان

 

 

 

معلم كلاس را كنترل مي كند واز بچه ها مي‌خواهد كه به دقت گوش دهند.

دانش آموزان هم به طور خيالي سوار اتوبوس مي‌شوند و چشمانشان را مي بندند.

دانش آموزان چشمانشان را باز مي كنند.

 

 

دانش آموزان با جواب دادن بله مشتاق ديدن مهمانان شدند.

مهمانان با لباسهاي زيبا و محلي خود وارد مي‌شوند. همراه با وسايل و سوغاتي( كشك- قارا- كره و....) كه با خود آورده‌اند آماده‌ي ايفاي نقش مي شوند. دانش آموزان با ديدين مهمانان خوشحال مي شوند وبا آنها سلام واحوال پرسي مي‌كنند.مهمانان به ترتيب كارهاي خود را ارائه مي‌دهند. زدن مشك وتوضيح دادن در مورد كارهايشان و نام بردن فراوارده هاي توليدي و دامي خودشان. پختن نان تيري وتوضيح در مورد پخت  و تهيه آن. توضيح در مورد نحوه آماده كردن نخ هاي پشمي و كاربرد آنها در زندگي شخصي خودشان و ديگر افراد جامعه(خودشان براي قالي‌بافي، جاجيم بافي وسياه چادر و....)براي تهيه لباس پشمي و......

10 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ايجاد انگيزه و آماده سازي

زهرا جان حواست هست كه دوستانت چه كار مي‌كنند؟ دقت كن دخترم.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم آنها را تشويق مي كند و مي گويد آفرين با وجود همه‌ي مشكلات و نبود امكانات كافي آموزشي باز هم در فكر ادامه‌ي تحصيل هستيد.

 

 

 

 

معلم از مهمانان تشكر مي كند و با آرزوي موفقيت براي آنها بدرقه شان مي كند.

زهرا دقت مي كند. 

دانش آموزان به دقت نظاره گر هستند و گوش مي‌دهند و سؤالات مورد نظر خود را از مهمانان مي‌پرسند.

در پايان نمايش يكي از مهمانان خودشان را به اين صورت معرفي مي كند: بچه ها حالا فهميديد ما اهل كجا هستيم و از كجا امده‌ايم؟ دانش آموزان پاسخ مي دهند شما عشاير هستيد. يكي از مهمانان جواب مي دهد بله ما عشاير بختياري هستيم كه در منطقه كوهرنگ زندگي مي كنيم.

مهمانان پاسخ مي دهند: بله

يكي از مهمانان جواب مي دهد: چون جاي ثابتي نداريم و علاقه به آموختن علم ودانش داريم با استفاده از سياه چادرها يا در زير سايه درختان همراه با معلم خوب و مهربان خود به آموزش علم ودانش مي پردازيم.

 

مهمانان در آخر كار سوغاتي هايي را كه همراه خود آورده بودند به معلم مي دهند و از معلم خواهش مي كنند در پايان درس بين دانش آموزان تقسيم كنند.

دانش آموزان هم از مهمانان خود تشكر كرده و از همديگر خداحافظي مي كنند.

دقيقه

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارائه درس

معلم تصاويري را كه مربوط به زندگي عشاير است روي تابلو كلاس نصب مي كند و از دانش آموزان مي پرسد: بچه هاي خوبم با توجه به توضيحاتي كه دوستان دادند و با توجه به تصاويري را كه مي بينيد حتماً حدس زده‌ايد كه درس امروز شما در رابطه با چيست؟

معلم كلمه چادر نشيني را وسط تابلو مي نويسد. سپس معلم از دانش آموزان مي خواهد براي فهميدن بيشتر درس كتابها را باز كنند و به صورت لب خواني در محدوده‌ي زماني مشخص كه صفحه 12است بخوانند. معلم در اين زمان جدول آماده شده‌ي كارآيي تيم را روي تابلوي كلاس نصب مي‌كند. پس از چند دقيقه معلم پايان زمان را اعلام مي‌كند.

معلم سؤالات آماده شده در رابطه با درس جديد را به همراه پاسخ نامه بين دانش آموزان توزيع مي‌كند.

معلم پايان زمان را اعلام مي كند و از دانش آموزان مي خواهد برگه‌ي سؤالات را داخل كشوي ميز قرار دهند.(سه دقيقه)

معلم همان برگه‌ي سؤالات را همراه با پاسخ نامه به صورت گروهي توزيع مي كند و از اعضاي گروهها مي خواهد كه با مشورت هم، با ديگر سؤالات پاسخ دهند در زمان تعيين شده( دو دقيقه) 

 

فراگيران جواب مي دهند: چادر نشيني

 

 

 

 

كتابها را باز كرده و مشغول خواندن درس مي‌شوند.

 

 

 

 

 

دانش آموزان كتابها را مي بندند.

 

دانش آموزان به طور فردي مشغول خواندن سؤالات و پاسخ گويي به آنها مي شوند.

 

دانش آموزان سؤالات را جمع مي كنندو داخل كشو يا زير كتاب خود قرار مي دهند.

دانش آموزان پس از گرفتن برگه‌ي سؤالات به صورت گروهي با هم بحث ومشورت مي كنند وسؤالات را يكي يكي در پاسخ نامه‌ي جديد جواب مي دهند.

20 دقيقه

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارائه درس

معلم پايان زمان را اعلام مي كند وكليد سؤالات را بين گروهها توزيع مي كند واز آنها مي خواهد كه پاسخ هاي خود را با كليد سؤالات مطابقت دهند ونمره‌ي خود را تعيين كنند.( يك دقيقه)

معلم پايان زمان را اعلام مي كند و پاسخ نامه ها را جمع‌آوري مي كند و از يك دانش آموز مي خواهد پاي تابلو آمده و نتايج اعلام شده توسط معلم را در جدول يادداشت كند.

 

معلم پاسخ نامه‌هاي فردي و گروهي را ارزيابي كرده ونتيجه‌ي گروه ها را اعلام مي كند.

گروه زرد بالاترين نمره‌ي فردي و گروهي 14 است.

 

گروه قرمز بالاترين نمره‌ي فردي10ونمره‌ي گروهي 12است.

 

گروه نارنجي بالاترين نمره فردي 14و نمره‌ي گروهي 12 است.

 

گروه سبز بالاترين نمره‌ي فردي و گروهي10 مي‌باشد.  

 

معلم گروه زرد را تشويق مي كند. آفرين به گروه زرد كه هم درس را خوب ياد گرفته‌اند و هم كار گروهي را به خوبي انجام داده‌اند.

دانش اموزان با معلم همكاري مي كنند و پاسخ ها خود را با كليد سؤالات مطابقت مي دهند ونمرات خود را تعيين مي كنند.

 

دانش آموزان با معلم همكاري مي كنند. دانش آموزان پاي تابلو آمده وآماده‌ي كار و فعاليت مي‌شوند.

 

 

 

دانش آموز در جدول يادداشت مي كنند.

گروه زرد خوشحال مي شود.

 

دانش آموز اعداد را در جدول يادداشت مي كنند وگروه قرمز بيشتر دقت مي كنند.

 

دانش آموز اعداد را پاي تابلو يادداشت مي كند وگروه نارنجي توجه مي كنند.

 

دانش آموز اعداد را پاي تابلو مي نويسد گروه‌سبز از مساوي بودن نمره تقريباً خوشحال مي شوند.

 

گروه زرد خوشحال مي شوند.

دقيقه

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارائه درس

دانش آموزان گروه قرمز بايد درخواندن درس دقت مي‌كردند اما كار گروهي خوبي داشتند.

 

دانش آموزان گروه نارنجي در گروه فعاليت كمي را داشته‌اند بايد سعي كنند كه در جلسات بعدي در گروه بهتر و بيشتر فعاليت كنند.

 

دانش آموزان گروه سبز كه نمره‌ي فردي و گروهي يكساني دارند بايد در خواندن درس دقت كنند ودر گروه بيشتر فعاليت كنند.

 

معلم بعد از تشكر از دانش آموزان مي خواهد كه خودشان را تشويق كنند.

 

معلم از دانش آموزان مي پرسد اگر سؤالي در مورد درس جديد داريد بپرسيد.

 

معلم به سوالات احتمالي دانش آموزان پاسخ مي‌دهد.

 

گروه قرمز سخنان معلم را تأييد مي كنند.

 

 

گروه نارنجي قول مي دهند كه دقت و فعاليت بهتري داشته باشند.

 

 

گروه سبز قول مي دهند كه با همكاري هم در گروه فعاليت بيشتري داشته باشند.

 

 

دانش آموزان با شور و نشاط خود را تشويق مي كنند.

 

 

 

دانش آموزان اگر سؤالي داشته باشند مطرح مي كنند.

دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

جمع بندي ونتيجه گيري

خوب بچه ها از درس امروز خوشتان آمد؟

پس يكبار ديگر درس را با هم مرور مي كنيم.

خوب دقت كنيد اگر قسمتي از درس را نفهميديد ياد بگيريد.

فهميديم به گروهي از مردم كه در چادر زندگي مي‌كنند..........

آفرين بچه ها ي خوبم

چادر نشين ها علاوه بر مشكلات و سختيهاي فراواني كه به همراه دارند زندگي شيرين و با صفايي هم در كنار هم دارند و بخشي از مايحتاج ما را به صورت فراورده هاي دامي مانند:..............

مردم عشاير مردمي دلير و............

به قول امام خميني كه فرمودند: عشاير ذخاير مملكت‌اند.

نصب كارت مخصوص روي تابلو كه اين جمله در آن نوشته شده است.

پس نتيجه گرفتيم، عشاير ثروت مملكت هستند، چون فرآورده هاي دامي توليد مي كنند لبنيات، گوشت، پوست و.....

بچه ها مثل چي....؟

( معلم صداي خود را تغيير مي دهد)

آفرين تبارك الله

معلوم شد كه درس را خوب ياد گرفته‌ايد هيچكدام از گروه ها سؤالي ندارند؟

معلم به سوالات احتمالي دانش آموزان پاسخ مي‌دهد.

 بله

 

دانش آموزان به دقت گوش مي دهند.

 

چادر نشين مي گويند.

 

 

 

 

 

شير- ماست- كره و.... تهيه مي كنند.

مهربان هستند.

 

 

 

 

 

نيازمندند.

 

 

 

دانش آموزان اگر سوالي داشته باشند مطرح مي‌كنند.

دقيقه

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارزشيابي پاياني

معلم سؤالاتي را كه از قبل آماده كرده و در پاكت قرار داده را در بين گروه ها توزيع مي كند و از آنها مي خواهد كه سؤال خود را برداشته در گروه با هم مشورت كرده وبه سؤال پاسخ دهند.

 

*سؤال گروه زرد: چرا افراد ايل كوچ مي كنند؟

آفرين دخترم

 

*سؤال گروه نارنجي: اگر دشمنان به كشور حمله كنند مردم عشاير چه مي كنند؟

مرحبا به دخترم

 

*سؤال گروه قرمز: چند فراوردهاي دامي كه مردم عشاير توليد مي كنند را نام ببريد؟

احسنت دختر گلم

 

* سؤال گروه سبز: به افراد ايل چه مي گويند؟

بله درست است دوستانتان را تشويق كنيد.

به دانش‌آموزان فرصت سؤال داده مي شود تا اگر اشكالي دارند برطرف شود.

چون درس امروز را خوب ياد گرفته‌ايد يك آفرين هليكوپتري بفرستيد.

يكي از اعضاي هر گروه به نمايندگي از طرف گروه پاكت خود را برداشته آن را باز مي كند سؤال را براي گروهش مي خواند و در گروه راجع به پاسخ سؤال با هم بحث مي كنند وبه پاسخ صحيح مي رسند.

 

داوطلب گروه سؤال را مي خواند و پاسخ مي‌دهد.

دانش آموز پاسخ مي‌دهد: براي يافتن چراگاه

 

دانش آموز داوطلب پاسخ مي دهد: مردم عشاير اولين گروهي هستند كه از مرزهاي كشور دفاع مي كنند.

 

 

دانش آموز داوطلب پاسخ مي دهد: ماست، كشك، پنير، دوغ، كره و......

 

 

دانش آموز داوطلب پاسخ مي دهد: عشاير

 

دانش آموزان با شور وشوق خودشان را تشويق مي‌كنند.

 

آفرين

3 دقيقه

 

 

 

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

تعيين تكليف

تصويري را هم كه معلم از قبل آماده كرده به آنها داده و از آنها مي خواهد كه به طور مختصر در مورد تصوير توضيح دهند.

خوب بچه ها كتاب ها را باز كنيد تا يك بار از روي درس بخوانيد تا اگر اشكالاتي تلفظي داريد برطرف شود.

معلم از دانش آموزان مي خواهد كه يكبار ديگر درس را براي خانواده بخوانند و پرسشهاي پايان درس را در دفتر اجتماعي بنويسند و پاسخ دهند و سياه چادر را دفتر خودشان بكشند.

معلم چند موضوع را كه قبلاً روي برگه نوشته و آماده كرده بين دانش آموزان تقسيم مي كند و از آنها مي‌خواهد كه به دلخواه در مورد هر يك از موضوعات كه دوست دارند به كمك بزرگترها يا با استفاده از كتابهاي ديگر( غير درسي) تحقيق كرده وبراي جلسه آينده به كلاس بياورند وبهترين آنها انتخاب شده ومورد تشويق قرار گيرند.

موضوعات تحقيق:

ô در مورد لباس زنان عشايري

ôآداب و رسوم مردم چادر نشين( عشاير)

خوب بچه ها درس ما تمام شد براي سلامتي آقا امام زمان (عج) وسلامتي خودتان يك صلوات.

 

دانش آموزان تصاوير مورد نظر را گرفته روي آن فكر كرده تا خلاصه‌اي در مورد آن بنويسند.

 

يكي از دانش آموزان از روي درس مي خواند و بقيه حظ مي برند.

 

 

دانش آموزان دقت مي كنند و پاسخ مي دهند: چشم

 

 

 

 

 

 

 

دانش‌آموزان گوش مي كنند وموضوعات را تحويل گرفته ودر مورد موضوع مورد نظر خود فكر مي‌كنند.

 

 

                                                    با تشكر

                     پروين محمد عليزاده ساماني

2 دقيقه

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت 1389ساعت 10:35  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

باسمه تعالي

« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

مشخصات كلي:

نام مدرسه:                         منطقه:                                   استان چهار محال و بختياري             پايه چهارم

نام درس: رياضي                 موضوع درس: رسم نيمساز          شماره درس:                                 مدت جلسه: 50 دقيقه

تعداد دانش آموزان:   نفر                تعداد گروه ها:                نام معلم:                                    تاريخ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويژگي هاي عمومي فراگيران:

سن: 10 الي 11 ساله                 توانايي هاي ذهني، هوشي: در حد نسبتاً خوب                     وضعيت جسمي: سالم

ويژگي اخلاقي: فعال و پر جنب و جوش وعلاقمند به كارهاي گروهي                                    وضعيت مالي: جزء قشر متوسط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسانه ها وامكانات آموزشي مدرسه:

وسايل آزمايشگاهي علوم و رياضي در حد مورد نياز در مدرسه موجود است. تلويزيون و ويدئو، دستگاه فتوكپي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيش دانسته ها (رفتار ورودي)

دانش آموزان با زاويه وانواع آن ومعرفي نيسماز زاويه آشنا هستند. انواع زاويه را رسم و نام آنها را مي دانند مقايسه زوايه ها را با هم مي توانند انجام دهند. به وسيله‌ي كاغذ نيمساز زاويه را نشان مي دهند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهداف كلي:

1- آشنايي با چگونگي رسم نيمساز

2- چگونه نيمساز زاويه را رسم كنيم؟

اهداف‌جزئي

اهداف رفتاري

حيطه ها

آشنايي‌با‌كاربردهاي نيمساز زاويه

دانش آموز بتواند سه مورد از زوايه و معرفي نيمساز زاويه رادر كلاس بيان كند.

شناختي‌( دانش)

آشنايي با پرگار

دانش آموز بتواند در مورد پرگار و موارد استفاده از آن توضيح مختصري بدهد.

شناختي‌( درك وفهم)

آشنايي با وسايل كمك‌آموزشي‌رياضي

دانش آموز نسبت به مطالعه پيرامون ساخت پرگار و رسم زاويه علاقه نشان دهد.         ( ساخت پرگار بوسيله‌ي نخ وگچ)

عاطفي

آشنايي با برخي وسايل كمك آموزشي رياضي

دانش آموز بتواند در مورد نقش وسايل كمك آموزشي رياضي در يادگيري وسايلي بسازد يا مقاله‌اي بنويسد.

تركيب

آشنايي با چگونگي كار با پرگار

دانش آموز بتواند با كمك معلم از پرگار استفاده كند.

رواني حركتي

رسانه ها ومواد آموزشي:

 الف- رسانه هايي كه در كلاس وجود دارد. تابلو، گچ

ب- رسانه هايي كه معلم بايد با خود به كلاس ببرد پرگار، خط كش، نخ، قيچي، چند برگ كاغذ

ج- رسانه هايي كه دانش آموز بايد با خود به كلاس بياورد. كتاب و لوازم التحرير، پرگار، خط كش.

خلاصه محتواي درس:

دانش‌آموزان با وسايل كمك آموزشي رياضي براي رسم نيمساز آشنا مي شوند وكاربردهاي گوناگون پرگار‌در‌درس رياضي را‌مي‌آموزند.

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

وارد كلاس مي شويم با بچه ها سلام واحوالپرسي مي كنيم واگر دانش آموزي روز قبل غايب بوده علت غيبت او را جويا مي شويم و به وضعيت جسمي وروحي رواني دانش‌آموزان توجه مي كنيم نام خداوند را روي تابلو مي نويسيم تاريخ را در سمت چپ تابلو مي نويسيم.

بچه ها بلند مي شوند صلوات مي فرستند جواب سلام معلم را مي دهند.

2 دقيقه

گروه بندي

7 عدد كارت تهيه مي كنيم روي چهار عدد آنها كلمه‌ي پرگار و روي سه عدد كلمه‌ي خط كش را مي نويسيم دانش اموزان را به دو گروه تقسيم مي كنيم.

دانش آموزان كارتهاي را برداشته هر كدام در گروه خودشان قرار مي گيرند.

2دقيقه

ارزشيابي تشخيصي

گروه يك: در مورد پرگار چه مي دانيد؟

گروه دو: به نظر شما از خط كش چه استفاده هايي مي شود؟

دانش آموزان به سؤالات پاسخ مي‌دهند.

3دقيقه

جلب توجه و ايجاد انگيزه:

وسايلي را كه تهيه كرده‌ايم روي ميز كلاس مي گذاريم.

دانش آموزان به وسايل توجه مي كنند.

1 دقيقه

مطلع نمودن دانش آموزان از اهداف آموزشي:

در س امروز در مورد رسم نيمساز زاويه‌ بوسيله پرگار و خط كش است كه در تمام كتابهاي رياضي از آن ها استفاده مي شود. در اين جلسه ما مي خواهيم بيشتر با آن وسايل كه نام آن پرگار وخط كش است آشنا شويم. ( همچنين نخ وگچ)

دانش آموزان به دقت به صحبت‌هاي معلم گوش مي دهند.

2 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

طراحي اجرا:

از دانش اموزان مي خواهيم كه هر كدام با دقت يك زاويه‌روي برگه‌اي كه در اختيارشان قرار داده آيم بكشند و نيم ساز آن را بوسيله‌ي تا كردن نشان دهند. مرتب بين بچه ها حركت مي كنيم كه همه با دقت مشغول كار كردن باشند بعد كه وقت تمام شد خوب بچه ها حالا برگه را كنار بگذاريد روي تابلو كلاس يك زاويه رسم مي كنيم و آن را ( د م ر) نامگذاري مي كنيم به وسيله پرگار و به مركز(م) قسمتي از يك دايره را رسم مي كنيم تا در ضلع زوايه را در دو نقطه (ل) و (ه) قطع كند. حالا بدون تغيير دهانه‌ي پرگار، نقطه‌ي(ل) را مركز قرار داده و قسمتي از دايره را كه داخل زاويه قرار مي گيرد رسم مي‌كنيم همين كار را براي نقطه‌ي (ه) تكرار مي كنيم نقطه‌ي تقاطع اين دو قسمت از دايره ها را (ن) مي ناميم بعد بوسيله خط كش نيم خط(م ن) را رسم مي كنيم بعد به كمك تا كردن كاغذ دو زاويه (ر م ن) و (و م ن ) را با هم مقايسه مي كنيم.  ملاحظه مي‌كنيد كه اين دو زاويه با هم مساوي هستند پس نيم خط (م ن) نيمساز زاويه است. بعد سؤالاتي در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم و از آنها مي خواهيم كه هر كس خودش به تنهايي و با دقت به سؤالها پاسخ دهد. مواظب هستيم كه هر كس به تنهايي پاسخ سؤال را بنويسد.        (سؤالات در برگه جداگانه طراحي شده ‌و ‌پيوست ‌مي‌باشد). 

دانش آموزان با دقت نيمساز را تا مي‌زنند و برگه را كنار مي گذارند.   

 

 

 

 

 

 

 

 

            و                  

                         ل

          ن                      م

           ر           ه

دانش آموزان به سؤالات پاسخ مي‌دهند.

30 دقيقه

بعد از 5 دقيقه وقت تمام شد برگه هايتان را بر گردانيد. شروع مي كنيم به هر گروه يك برگه از همان سؤالات قبلي مي دهيم و از آنها مي خواهيم كه در گروه با هم مشورت كرده و به سؤالات پاسخ دهند. وقت كه تمام شد خوب بچه ها حالا برگه هاي خودتان را جلوتان بگذاريد من پاسخ هاي صحيح را  مي خوانم هر سؤال 4 نمره دارد هر كس برگه خودش را تصحيح كرده نمره آن را بالا برگه بنويسد.

دانش آموزان برگه هايشان را بر مي‌گردانند. دانش آموزان پيرامون پاسخ سؤالات با يكديگر مشورت مي‌كنند دانش آموزان برگه هاي خود را تصحيح كرده نمره گذاري مي‌كنند.

2دقيقه

خوب بچه ها حالا برگه گروه را برداريد وآن را تصحيح كنيد. مرتباً بين گروه ها حركت مي كنيم.                            اين جدول را روي تابلو مي كشيم.

نام گروه

بالاترين‌نمره‌گروه

پايين ترين نمره گروه

معدل

نمره گروه

پرگار

 

 

 

 

خط كش

 

 

 

 

جدول را كامل مي كنيم.

گروه برگه را تصحيح كرده ونمره گذاري مي كند.

 

 

هر گروه نمره‌ را مي خواند وبه معلم كمك مي كند تا جدول كامل شود.

3دقيقه

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

به تفسير جدول مي پردازيم يعني اگر نمره معدل گروه از نمره گروه بيشتر بود نتيجه مي گيريم كه بچه ها دركار گروهي موفق نبوده اند و بيشتر بايد دقت كنند اگر نمره گروه از معدل بيشتر است آن گروه را تشويق مي كنيم كه آفرين شما در كار گروهي موفق بوده ايد و توانسته‌ايد با همكاري هم پاسخ هاي صحيح بيشتري را علامت بزنيد. حالا خودمان يك بار درس را براي بچه ها توضيح مي دهيم.

دانش آموزان با دقت گوش مي‌كنند.

 

 

 

دانش آموزان به درس توجه مي‌كنند.

2 دقيقه

ارزشيابي تكويني:

بچه ها در گروه پيرامون تمرين ها با يكديگر مشورت مي كنند. وهر گروه يك سؤال در مورد درس جديد بنويسد.

دانش‌آموزان پيرامون سؤالات و پاسخ آنها با هم مشورت مي كنند.

6 دقيقه

وقت كه تمام شد تمرين ها را از گروه ها مي پرسيم. گروه پرگار، شما تمرين يك را انجام بدهيد اگر درست بود تأييد مي كنيم گروه خط كش، شما تمرين دو را انجام بدهيد. بعد از هر گروه مي خواهيم كه تمرين 3 را خوشان انجام دهند.

دانش آموزان به تمرين ها پاسخ مي‌دهند.

3دقيقه

جمع بندي مطالب و رفع اشكال:

خلاصه‌اي از درس را براي دانش آموزان بيان كرده و اگر متوجه شديم، جايي از درس براي دانش آموزان نامفهوم بوده در مورد آن توضيح مي دهيم.

دانش آموزان توجه مي كنند.

3 دقيقه

تعيين تكليف:

بچه ها هر كدام از شما به غير از تمرين هايي كه در مورد نيمساز آمده است يك زوايه ديگر رسم كنيد و نيمساز آن به وسيله‌ي پرگار و خط كش رسم كنيد و براي جلسه‌ي آينده به كلاس بياوريد.

دانش آموزان تكليف را يادداشت مي‌كنند.

1 دقيقه

 

 

 

 

 

رديف

سؤالات مربوط به درس رياضي( رسم نيمساز زوايه)

بارم

1

نيمساز زاويه:

الف) يك پاره خط است. £                                                                       ب ) يك نيم خط است. £

ج) يك خط است. £                                                                              د) يك نقطه است. £

4

2

نيمساز نيم خطي است كه هر .............................. را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند.

4

3

با استفاده از پرگار نشان دهيد در كدام زوايه (م ن) نيمساز است؟

                          م                              ن                                                                       ن

                                      الف                                                                          ب

 


                       م                                 ن                                             م                                   ن

                                   ج                                                                          د

 

4

4

با قدري نخ وگچ چگونه مي توانيم نيمساز زاويه اي را روي تابلو  رسم كنيم.

 

4

5

اگر فقط يك صفحه كاغذ و يك مداد داشته باشيم چگونه مي توانيم نيمساز زاويه‌اي را كه روي تخته كلاس رسم شده است بكشيم. 

4

نمونه چك ليست

نام ونام خانوادگي :                          درس:                               پايه:                                     تاريخ:

رديف

فهرست انتظارت

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

1

در گروه به طور مؤثر فعاليت دارد.

 

 

 

 

2

در يادگيري از هم كلاسي و به هم كلاسي احساس مسئوليت مي كند.

 

 

 

 

3

قوانين كار گروهي را رعايت مي كند.

 

 

 

 

4

نسبت به يادگيري در كلاس اشتياق نشان مي دهد.

 

 

 

 

5

در پاسخ گويي به سؤالات معلم مشاركت فعال دارد.

 

 

 

 

6

در تهيه‌ي ارائه گزارش به گروه همكاري مي كند.

 

 

 

 

7

قوانين و مقررات كلاس را رعايت مي كند.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت 1389ساعت 10:33  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

مشخصات كلي: نام ونام خانوادگي: فروغ رفيعيان بروجني               نام مدرسه: پروين اعتصامي         نام شهرستان: لردگان

مقطع تحصيلي: ابتدايي         پايه: چهارم          نام درس: علوم تجربي          موضوع درس: مخلوط ها           جلسه: 36

زمان جلسه: 50 دقيقه         تاريخ اجرا: 30/9/87        صفحات: 44و45و46و47و48و49     تعداد دانش آموزان: 25 نفر

باسمه تعالي

 

هدف كلي:

آشنايي دانش آموزان با مفهوم مخلوط و ويژگي هاي آن.

اهداف جزئي:

1- دانش آموزان با برخي از مواد غذايي كه به صورت مخلوط استفاده مي كنند آشنا مي شوند.

2- دانش‌ آموزان با تعريف مخلوط آشنا مي شوند.

3- دانش آموزان با مثال هايي از مخلوط ها آشنا مي شوند.

4- دانش آموزان با برخي از راه هاي جدا كردن مواد تشكيل دهنده‌ي مخلوط ها آشنا مي شوند.

5- دانش آموزان با مفهوم محلول آشنا مي شوند.

6- دانش آموزان با انواع مخلوط ها آشنا مي شوند.

7- دانش آموزان با انواع مخلوط ها آشنا مي شوند.

8- دانش آموزان با مفهوم حلال و حل شونده آشنا مي شوند.

9- دانش آموزان با انواع محلول آشنا مي شوند.

10- دانش آموزان با مثال هايي از انواع محلول ها آشنا مي شوند.

11- دانش آموزان با تفاوت مخلوط هاي يكنواخت( محلول ها) و مخلوط هاي غير يكنواخت آشنا مي شوند.

ويژگي هاي دانش آموزان از لحاظ اجتماعي- اقتصادي- جسمي- ذهني- عاطفي- اخلاقي

ويژگي مهم اين مرحله از رشد فعاليت كودك در رابطه با محيط عيني و محسوس است و از اين جهت پياژه آن را مرحله عمليات محسوس نامگذاري كرده است. در اين مرحله كودك توانايي انجام اعمال منطقي را كسب مي كند اما اين اعمال را با امور محسوس و عيني مي تواند انجام دهد نه با امور فرضي و پديده هاي انتزاعي، بنابراين كودك مرحله‌ي عمليات محسوس از عهده‌ي حل كردن مسائل عيني بر مي آيد اما قادر به حل كردن مسائل انتزاعي نيست.

از ويژگي هاي ديگر تفكر اين مرحله آن است كه كودك از طريق تفكر بر حسب اعمال محسوس و عيني مي تواند در باره امكانات اعمال مختلف و نتايج حاصل از آنها انديشه كند در اين مرحله به خلاف مراحل قبل كودكان نيازي به انجام كوشش و خطا ندارند بلكه مي توانند اعمال را پيش بيني كرده ونتايج آنها را از پيش حدس بزنند.

از رويدادهاي مهم اين مرحله درك مفهوم بقاي ماده، عدد، وزن، حجم وغيره توسط كودك است مفهوم بقاء يا نگهداري ذهني به اين مطلب اشاره مي كند كه علي رغم ايجاد تغيير در شكل ظاهري يا وضع مكاني يك شيء اگر چيزي به آن اضافه يا چيزي از آن كاسته نشود در مقدار واقعي آن تغييري ايجاد نمي شود.

درك مفهوم بقاء از سوي كودك مستلزم تسلط يافتن او بر اصل منطقي زير است:

الف) اين اصل نشان دهنده‌ي آن است كه تغييرات ظاهري اشيا در مقدار واقعي آنها تغييري ايجاد نمي كند و كميت يك شيء در شكل هاي مختلف همان است كه در ابتدا بوده.

ب) بازگشت پذيري: طبق بازگشت پذيري اگر شئ تغيير شكل يافته را به حالت قبلي اش برگردانيم معلوم مي شود كه در آن تغييري ايجاد نشده است. بنابراين اصل براي عملي عمل ديگري وجود دارد كه آن را باطل مي كند.

ج) جبران: بنابر اصل جبران در تغيير شكل اشيا يك مورد مورد ديگر را جبران مي كند.

مفاهيم بقا گوناگون اند و از جمله مي توان مفاهيم بقاي عدد، طول، ماده، فاصله، حجم، وزن، مايع وغيره را نام برد هيچ يك از اين مفاهيم بقا پيش از مرحله‌ي عمليات محسوس كسب نمي شود و حتي درك پاره‌اي از آنها چون مفهوم بقاي حجم تا اواخر اين مرحله به طول مي انجامد. در زير سن كودك براي درك برخي از اين مفاهيم را از نظر مي گذرانيم.

1- مفهوم بقاي عدد( 6 تا 7 سالگي)

2- مفهوم بقاي طول( 6 تا 7 سالگي)

3- مفهوم بقاي ماده( 7 تا 8 سالگي)

4- مفهوم بقاي سطح( 9 تا 10 سالگي)

5- مفهوم بقاي مايع( 6 تا 7 سالگي)

6- مفهوم بقاي حجم( 11 تا 12 سالگي)

كودك در مرحله عمليات محسوس علاوه  بر درك مفهوم بقا توانايي هاي ديگري را نيز كسب مي كند كه عبارتند از توانايي طبقه‌بندي كردن، توانايي رديف كردن، توانايي كار با اعداد.

توانايي طبقه بندي كردن اشياء:

طبقه بندي كردن يعني دسته بندي كردن گروهي از اشيا بر حسب شباهتها و تفاوت هاي بين آنها كه نياز به توانايي درك روابط ميان آن اشيا را دارد. فرايند طبقه بندي كردن اشيا مستلزم قرار دادن خرده طبقه هاي مربوط در طبقه هاي كلي تر است به نحوي كه اين طبقه هاي كلي داراي هويت همه خرده طبقه ها باشند پياژه از اين مطلب با اصطلاح سلسله مراتب طبقات ياد مي كند.

توانايي رديف كردن:

 توانايي قرار دادن اشيا به دنبال هم برحسب يكي از ويژگي هاي آنها رديف كردن يا مرتب كردن نام دارد شناسايي خواص اعداد مستلزم اين توانايي است.

توانايي درك مفهوم عدد:

توانايي كار كردن با اعداد و درك مفهوم عدد از توانايي طبقه بندي كردن و رديف كردن اشيا ناشي مي شود زيرا هر عدد معرف طبقه‌اي از امور است و مجموعه اي از پديده ها را كه از لحاظ تعداد مشترك هستند نشان مي دهد. ضمناً سوي اعداد به ترتيب به دنبال يكديگر رديف شده اند به اين معني كه هر عدد از عدد قبلي بزرگ تر از عدد بعدي كوچكتر است.

گفتيم كه در مرحله‌ي عمليات محسوس كودك قادر است اعمال را دروني كند يعني مي تواند آنچه را كه قبلاً به صورت آشكار و بر روي اشيا و امور واقعي انجام مي داد اكنون در ذهن خود انجام دهد به سخن ديگر در اين مرحله كودك مي تواند در باره اشيا فكر كند اما اين تفكر به اشياء واقعي يعني اشيا قابل دستكاري محدود مي شود پياژه منطق كودك را در اين دوره منطق طبقه‌بندي، روابط و اعداد مي نامند نه منطق امور فرضي زيرا كودك در اين مرحله قادر است اشيا را بر حسب ويژگي هايشان طبقه بندي كند آنها را بر حسب رابطه‌اي كه با يكديگر دارند مرتب كند و از طريق دستكاري آنها به شمارش شان بپردازند.

علاوه بر مطالب گفته شده در كلاس درس مورد نظر دختران 10 تا 11 ساله درس مي خوانند. از لحاظ جسمي يك دانش آموز از عينك استفاده كرده ومحل نشستن او با توجه معلم تعيين شده است و ديگر دانش آموزان مشكل خاصي ندارند. از لحاظ ذهني كليه‌ي دانش آموزان مطالب را خيلي خوب فرا گرفته و با تكرار و تمرين مي آموزند و مشكل خاصي ندارند. از لحاظ فرهنگي خانواده ها در حد متوسط هستند اكثر افراد خانواده ها با سوادند اما تحصيلات دانشگاهي ندارند. از لحاظ اقتصادي پدر اكثر دانش‌آموزان شغل آزاد داشته تعداد كمي آموزگار هستند ودرآمد مكفي دارند پدر يكي از دانش آموزان بر اثر بيماري فوت شده و مادر عهده دار تأمين زندگي از طريق خياطي است. از لحاظ اخلاقي هيچ يك از دانش آموزان رفتار سوئي نداشته و همگي در تعامل با يكديگر در محيط كلاس به تحصيل مي پردازند و در نهايت از لحاظ اجتماعي كليه‌ي دانش آموزان با يكديگر دوست بوده ودر انجام كارهاي گروهي كلاس كلاس ومدرسه تاحد زيادي يار و پشتيبان هم هستند و به يكديگر احترام مي گذارند قابل ذكر است تعدادي از دانش آموزان از لحاظ روحي حساس تر بوده و نسبت به رويدادهاي كلاس و مدرسه انعطاف بيشتري از خود نشان مي‌دهند.   

اهداف رفتاري:

انتظار مي رود دانش آموز پس از پايان آموزش اين درس بتواند:

1- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود مفهوم مخلوط را تعريف كند.( حيطه دانش)

2- بدون استفاده از كتاب انواع مخلوط را بيان كند.( حيطه دانش)

3- براي هم كلاسي هاي خود مثال هايي از انواع مخلوط بزند.( حيطه دانش)

4- مفهوم محلول را براي دوستان خود توضيح دهد.(حيطه دانش)

5- بدون استفاده از كتاب انواع محلول را بيان كند.( حيطه دانش)

6- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود اجزاي محلول را بيان كند.( حيطه دانش)

7- در حضور هم كلاسي هاي خود براي انواع محلول مثال بزند.( حيطه دانش)

8- براي دوستان خود تفاوت مخلوط هاي يكنواخت و غير يكنواخت را بيان كند.( حيطه دانش)

9- در فعاليت هاي گروهي با علاقه شركت كند.( حيطه نگرش)

10- نسبت به يافتن پاسخ پرسش هايي كه نياز به تفكر دارند از خود كنجكاوي نشان دهد.( حيطه نگرش)

11- نسبت به درس كنجكاو و علاقه مند باشد.( حيطه نگرش)

12- نسبت به آوردن وسايل مختلف آزمايش به كلاس احساس مسئوليت كند.( حيطه نگرش)

13- آزمايش هاي مربوط به درس را همراه با اعضاي گروه خود انجام دهد.( حيطه مهارت)

14- راه هايي براي جدا كردن مواد مخلوط از يكديگر پيشنهاد كرده وآنها را عملي سازد.( حيطه مهارت)

15- فرآيند حل شدن تدريجي قند در آب را نقاشي كند.( حيطه مهارت)

16- جدول مربوط به انواع مخلوط ها و محلول ها را در كلاس نصب كند.( حيطه مهارت)  

روش ها فنون تدريس:

سخنراني- مشاهده- پرسش و پاسخ- نمايشي و تلفيقي از اين روش ها روش تدريس اين فصل است.

الگوي تدريس، الگوي عمومي تدريس مي باشد.

 

 

رسانه ها مواد آموزشي:

õ رسانه هاي داخل كلاس: كتاب، دفتر، تابلو، گچ، تابلو پاك كن، مواد رنگي

 õرسانه هاي خارج كلاس: شن، آب، نمك، براده‌ي آهن، آب ليمو، روغن مايع، قند، جوهر رنگي، الكل، نشاسته،         قطره چكان، قاشق، آهن ربا، دفتر نقاشي، سركه، پلاكاردهاي هنگام تدريس، نوار كاست، ضبط صوت، ليوان يكبار مصرف.

õ وسايلي كه معلم فراهم مي كند: براده‌ي آهن، الكل، آهن ربا، دفتر نقاشي، پلاكاردهاي هنگام تدريس، ضبط صوت،    نوار كاست.

õوسايلي كه دانش آموز فراهم مي كند: شن، آب، نمك، روغن مايع، قند، قطره چكان، جوهر رنگي، سركه، نشاسته، آبليمو، قاشق، ليوان،

õ استفاده از فن آوري: نوار كاست و ضبط صوت.

تعيين رفتارهاي ورودي:

1- دانش آموزان در سال اول آموخته اند كه حواس شناسايي اشيا و آنچه در محيط اطراف است به ما كمك مي كند.

2- دانش آموزان در سال دوم آموخته اند كه بيشتر چيزهاي اطراف ما ماده است ماده به 3 حالت جامد، مايع و گاز موجود است.

3- دانش آموزان در سال سوم آموخته‌اند كه گرما سبب تغيير حالت هاي ماده مي‌شود گرما طول وحجم اجسام را افزايش مي دهد.

4- دانش آموزان در سال سوم آموخته آند كه ذوب، انجماد و تبخير از انواع تغيير حالت هاي ماده است.

5- دانش آموزان نمونه هايي از مواد غذايي را به صورت مخلوط مصرف كرده و ديده اند.

6- دانش آموزان در زندگي خود انواع مخلوط ها را به كار برده اند.

7- دانش آموزان تا حدي راه هاي جدا سازي مواد را مي دانند.

8- دانش آموزان در زندگي خود انواع محلول ها را به كار برده اند.

 

 

 

 

 

 

سازماندهي فعاليت هاي معلم و دانش آموزان در قالب جدول:

هدف هاي رفتاري

روش

رسانه

فضا و ‌مكان

نيروي‌انساني

ارزشيابي

1- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود مفهوم مخلوط را تعريف كند.

سخنراني و پرسش و پاسخ  

نمك، آب،‌براده، روغن، آبليمو

كلاس‌درس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

2- بدون استفاده از كتاب انواع مخلوط را بيان كند.

 

آب، آبليمو، قند، نمك، براده‌و.....

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

3- براي هم كلاسي هاي خود مثال هايي از انواع مخلوط بزند.

 

آب،‌سركه،‌الكل، نمك،براده و.....

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

4- مفهوم محلول را براي دوستان خود توضيح دهد.

 

آب‌، قند،الكل، سركه، نمك‌و...

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

5- بدون استفاده از كتاب انواع محلول را بيان كند.

 

آب،‌نمك‌،‌آبليمو‌، سركه‌،‌الكل‌،‌جوهر‌

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

6- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود اجزاي محلول را بيان كند.

 

نمك‌، قند‌، آب، الكل‌، جوهرو...

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

7- در حضور هم كلاسي هاي خود براي انواع محلول مثال بزند.

 

قند‌،جوهر‌، آب، نمك‌

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

8- براي دوستان خود تفاوت مخلوط هاي يكنواخت و غير يكنواخت را بيان كند.

 

نشاسته‌، قند‌، آب‌، نمك‌، جوهر

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

9- در فعاليت هاي گروهي با علاقه شركت كند.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

10- نسبت به يافتن‌پاسخ‌پرسشهايي‌كه‌نياز‌به‌تفكردارند‌ازخودكنجكاوي‌نشان‌دهد.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

11- نسبت به درس كنجكاو و علاقه مند باشد.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

12- نسبت به آوردن وسايل مختلف آزمايش به كلاس احساس مسئوليت كند.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

13- آزمايش هاي مربوط به درس را همراه با اعضاي گروه خود انجام دهد.

 

قند‌،‌نمك‌، آب،سركه‌، الكل‌، برداه‌ و‌.....

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

14- راه هايي براي جدا كردن مواد مخلوط را يكديگر پيشنهاد‌كرده‌ و‌عملي سازد.

 

نمك‌، شن‌، آب، براده‌و ......

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

15- فرايند حل شدن تدريجي قند در آب را نقاشي كند.

 

قند‌، آب‌، مداد رنگ‌، كاغذ

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

16- جدول مربوط به انواع مخلوط ها و محلول ها را در كلاس نصب كند.

 

مقوا

كلاس‌درس‌

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

مشخص كردن نوع ارزشيابي:

در ارزشيابي تشخيصي از دروس گذشته تعدادي پرسيده شده و يك سؤال پيش زمينه از درس جديد مطرح مي شود سؤالات به صورت شفاهي پرسيده شده و اعضاي هر گروه با مشاركت هم به سؤال پاسخ داده و حروف جواب توسط نماينده‌ي گروه در جدول روي تابلو وارد مي شود. در ارزشيابي تكويني سؤالاتي مطرح شده و دانش آموزان به صورت فردي و گروهي شفاهي پاسخ مي دهند. در ارزشيابي پاياني سؤالاتي از درس از دانش آموزان پرسيده شده و آنها به صورت گروهي كتبي پاسخ مي دهند در پايان چك ليست مربوط به اين فصل تنظيم مي گردد. سؤالات به صورت جامع در پايان طرح درس مطرح شده است.

فضا و مدل كلاس

دانش آموزان در گروه هاي 4 نفره با نام هاي نيلوفر، ياس، رز،مينا، نرگس، و نسترن با يكديگر همكاري و همياري دارند و چينش كلاس به صورت نعلي يا U شكل است.

نيروي انساني

دانش آموزان ومعلم نيروي انساني تشكيل دهنده‌ي جلسه‌ي تدريس مي باشند.

فعاليت هاي مستقل وفردي دانش آموزان

1- ارائه‌ي تكاليف جلسه‌ي گذشته و بيان اشكالات درسي و تلاش در جهت رفع آنها.

2- پاسخ به سؤالات آموزگار

3- طرح سؤال درس

4- شركت در بحثها و آزمايش هاي مربوط به فصل

5- رعايت كردن قوانين و مقررات كلاسي

6- فراهم آوردن وسايل تدريس

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

فعاليت قبل از تدريس ( ايجاد ارتباط)

وارد كلاس مي شوم.

 

 

 

 

سلام بچه ها- حالتان خوب است؟

خدارا شكر خوب اول هر كاري به نام ......

نام خدا را روي تابلو مي نويسم.

بچه ها امروز چندمين روز آذر ماه است؟

تاريخ را روي تابلو كلاس ثبت مي كنيم.

امروز نوبت كدام دانش آموز است كه مناسبت روز را بيان كند؟

آفرين بر تو. بچه ها ما درشب يلدا چه كارهايي انجام

مي دهيم؟ 

آفرين

بارك الله 

 

 

 

آفرين بر شما. خوب بچه ها جلسه قبل چه كسي غايب بود؟

چرا؟

حالا بهتر شدي؟

الحمدالله اين طور كه مي بينم امروز غايب نداريم پس دفترهاي علوم خود را روي ميز بگذاريد تا تكاليف جلسه‌ي قبل را ببينم.

آفرين لاله جان خيلي تميز و كامل نوشتي.

سكينه چرا دفترت جلد ندارد! جلسه‌ي آينده دوباره دفترت را مي بينم ان شاءالله جلدش مي كني.

تكاليف بررسي شده وامضا مي گردند.

بچه ها حالا ميز و نيمكت هايتان را به صورت نعلي دور هم بچينيد.

پلاكاردهاي مربوط به نام هر گروه را روي ميز شان قرار مي دهم( گروه نيلوفر، رز، ياس، مينا، نرگس و نسترن)

جدول مربوط به سؤالات ارزشيابي تشخيصي را روي تابلو رسم مي كنم.

خوب بچه ها من از هر گروه سؤالي مي پرسم اعضاي گروه با مشورت هم به سؤال پاسخ داده نماينده‌ي آنها پاسخ را در جدول روي تابلو وارد مي كند.

 

دانش آموزان از جاي خود بلند شده صلوات فرستاده و پيام قراني مربوط به آن روز را با هم قرائت مي كنند.

ان الحسنات يذهبن السيئات.

همانا خوبيها، بدي ها را از بين مي برند.

سلام صبح به خير

بله- در جاي خود مي نشينند.

خدا

 

30/9/87

 

زهره از جاي خود بلند شده و مي گويد امشب آخرين شب فصل پاييز، طولاني ترين شب سال، شب يلدا نام دارد.

مريم: اجازه خانم به ديدن پدر بزرگ و مادر بزرگ مي‌رويم.

نرگس: اجازه خانم ميوه مي خوريم.

زينب: پدر بزرگ ومادر بزرگ برايمان قصه تعريف مي‌كنند.

عاطفه: ديرتر از شب هاي قبل مي خوابيم.

مينا خانم اجازه من

مريض بودم. رفتم دكتر كه خوب بشوم.

بله خانم. خدا را شكر بهترم

 

 

دانش آموزان دفاتر علوم خود را آماده مي كنند.

 

 

چشم خانم .

 

 

دانش آموزان ميزها را مرتب مي كنند.

 

 

 

 

 

4

دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

دقيقه

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

 

گروه نيلوفر: واحد ساختماني بدن موجودات زنده چه نام دارد؟

آفرين تشويق كنيد حالا نماينده‌ي گروه حروف سلول را در جدول وارد كند.

گروه ياس: سبزي رنگ برگ به سبب وجود چه ماده‌اي است؟

 

تشويق كنيد.

گروه رز: حشراتي كه دسته جمعي به مزارع حمله مي كنند چه نام دارند؟

 

تشويق كنيد.

گروه مينا: موادي كه باعث خوش بو و خوش مزه شدن غذا مي‌شود چه نام دارد؟

تشويق.

گروه نرگس: موجودي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده‌ي ديگر مي گيرد چه نام دارد؟

تشويق

گروه نسترن: يك سؤال متفاوت. پسته+ فندق+ تخمه+بادام= .

تشويق

خوب بچه ها جدول ما كامل شد حالا من مي خواهم اتفاقي كه ديروز برايم افتاد را تعريف كنم. دوست داريد بشنويد پس گوش كنيد. ديروز من به خانه‌ي يكي از اقوام خود رفته بودم دخترشان سارا مثل شما در كلاس چهارم درس مي خواند بعد از سلام واحوالپرسي و پذيرايي سارا از من دعوت كرد تا نقاشي‌هاي او را به اتفاق مادرش در اتاقش تماشا كنيم به نظرم رسيد كه سارا از موضوعي ناراحت است. بچه ها سارا دختر منظم و درس خواني است درست مثل شما او دفتر نقاشي اش را برايم آورد ومن مشغول تماشاي آنها شدم نقاشي ها بسيار زيبا و قشنگ بود اما با ديدن نقاشي آخر سارا خيلي ناراحت شد. من هم با ديدن آن نقاشي تعجب كردم مي دانيد چرا؟

بسيار خوب بچه ها نقاشي آخر رنگ آميزي با گواش بود. اما سارا نتوانسته بود آنها را مانند نقاشي هاي  قبل خوب و زيبا رنگ كند. سارا گفت كه خيلي تلاش كرده امام به نتيجه نرسيده است. مادرش گفت كه سارا خيلي نقاشي كردن را دوست دارد. از سارا خواستم تا رنگ ها را بياورد تا به او كمك كنم او با كمال ميل پذيرفت و گواش ها را آورد.

بچه ها من با ديدن رنگ ها متوجه علت مشكل سارا شدم.   

مي دانيد علتش چه بود؟

سلول

تشويق كرده وحروف كلمه‌ي سلول در جدول وارد مي شود. س- ل- و- ل

مشورت كرده وپاسخ مي دهند سبزينه و حروف آن را در جدول ثبت مي كنند س- ب- ز- ي- ن- ه

تشويق مي كنند.

 

پاسخ مي دهند آفت حروف آفت در جدول وارد مي شود. آ- ف- ت

تشويق مي كنند.

 

ادويه- ا- د- و- ي- ه

تشويق مي كنند.

 

پاسخ مي دهند انگل – ا- ن- گ- ل

تشويق مي كنند.

با مشورت هم پاسخ مي‌دهند. آجيل.آ- ج- ي- ل

تشويق مي كنند.

 

بله

 

 

 

 

 

 

 

 

نه خانم. نمي دانيم شما بگوييد.

 

 

 

 

 

 

 

اجازه خانم رنگ هايش قشنگ نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

دقيقه

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

مطلع كردن فراگيران از اهداف درس                                                                                ارائه درس جديد

نه

نه

آفرين محبوبه تا حدي درست حدس زدي بچه ها محبوبه را تشويق كنيد.

وقتي من در رنگ ها را باز كردم متوجه شدم رنگ ها سفت تر از روز اول هستند و سارا متوجه اين موضوع نشده بود.

به همين خاطر از او خواستم مقداري آب بياورد و او با عجله اين كار را انجام داد. بعد با كمك مادرش و خود سارا مقداري آب در داخل رنگ ها ريختيم و تكان داديم و هم زديم.

سارا شروع كرد به نقاشي كردن و بسيار خوشحال بود جايتان خالي من و مادر سارا هم نقاشي كشيديم و رنگ كرديم.

من از سارا خواستم دفتر نقاشي اش را به من بدهد تا شما هم نقاشي ها را بببينيد دوست داريد تماشا كنيد؟

پس گروه ها به نوبت دفتر را به هم بدهند تا همه نقاشي ها را ببينند.

 

 

بچه ها يك پيشنهاد خوب چطور است حالا كه صحبت از زنگ و آب و هم زدن شدن درس امروز علوم تجربي را اختصاص دهيم به فصل مخلوط ها كه در همين رابطه است.

موافق هستيد؟

اين فصل در زندگي همه‌ي ما كاربردها واستفاده هاي زيادي دارد پس لطفاً خوب گوش دهيد.( نوشتن نام درس روي تابلو)

 

بچه ها كي مي داند ما براي تهيه‌ي سالاد به چه موادي نياز داريم؟

آفرين ما اين مواد را قاطي كرده تا يك سالاد خوب به دست آوريم.

 

بچه ها آنچه كه ما داريم يك مخلوط است تكرار كنيد.

يعني 2 يا چند ماده كه روي هم بريزيم طوري كه رنگ و مزه و بو و..... آنها عوض نشود( نصب پلاكارد) تكرار كنيد.

حالا هر گروه وسايل آزمايش خود را روي ميز بگذاريد.

 

 

1- اعضاي هر گروه مقداري آب در ظرف مورد نظر ريخته كمي شن به آن اضافه كرده وهم بزند.

تعداد رنگ ها كم بود؟

محبوبه: اجازه خانم رنگ ها خشك شده بود.

 

تشويق مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

مشتاقانه پاسخ مي دهند بله

بچه ها مشغول ديدن شده اظهار نظر مي نمايند

نگاه كن چقدر خوب نقاشي كرده است.

چقدر خوب رنگ كرده است.

..........

 

 

 

بله

 

 

 

با مشورت و رعايت نظم پاسخ مي دهند.

خيار- كلم- كاهو- گوجه فرنگي- سس و....

 

 

 

مخلوط

تكرار جمله 2 يا چند ماده كه روي هم بريزيم و خواص آنها عوض نشود.

دانش آموزان از جلسه‌ي گذشته عهده دار آوردن‌وسايل آزمايش شده و آنها را به صورت گروهي تهيه كرده به كلاس آورده‌اند.

 

انجام مي دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

دقيقه

 

 

 

25

دقيقه  

 

 

 

 

 

 

 

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

 

سؤال كدام گروه مي توانيد راهي براي جدا كردن آب و شن پيشنهاد كند.

 

 

 

 

تشويقشان كنيد.

2- هر گروه مقداري نمك روي يك صفحه كاغذ ريخته تا من هم مقداري براده آهن به شما بدهم خوب آنها را قاطي كنيد.

يك سؤال چه كنيم تا نمك و براده آهن از هم جدا بشوند.

تشويق كنيد تا من هم به هر گروه يك آهن ربا براي اين كار بدهم.

3- هر گروه مقداري آب و روغن مايع را با هم مخلوط كرده و مشورت كنيد چگونه روغن را از آب جدا كنيم.

 

تشويق كنيد.

4- هر گروه مقداري آب وآب ليمو رابا هم مخلوط كرده و راه جداسازي آن را پيشنهاد كند.

 

بله بچه ها گاهي مواد مخلوط به آساني از هم جدا مي شوند ولي گاهي اين كار به راحتي انجام شدني نيست.

5- هر گروه مقداري آب در ظرف ريخته و يك حبه قند در آن بيندازد. حالا با قطره چكان مقداري آب از ته ظرف و مقداري آب از روي مايع بچشيد و نتيجه را بيان كنيد.

حالا با قاشق مايع را هم بزنيد و بچشيد نتيجه؟

پس از پايان درس نقاشي حل شدن تدريجي قند در آب را تهيه كرده وسرگروه ها در پوشه‌ي كار رگروه قرار دهند.

دقت كنيد وقتي قند در آب قرار گرفت ذرات قند از هم جدا شده و لابه لاي ذرات آب مي روند تا آب را شيرين كنند به اين مخلوط محلول مي گوييم محلول يعني مخلوط يكنواخت تكرار كنيد.( نصب پلاكارد محلول)

خوب حالا مي خواهيم نوع مخلوط را با توجه به حالت مواد تشكيل دهنده معين كنيم ودر جدولي كه روي تابلو مي كشم ثبت كنيم.

نمك

براده آهن

پس نوع مخلوط مي شود جامد در جامد ( ثبت در جدول)

 

گروه ها مشورت كرده گروه ياس پاسخگوست.

اجازه خانم چون دانه هاي شن سنگين هستند ته ظرف رفته و آب روي آنها قرار مي گيرد پس آب را از شن جدا كرده در 2 ظرف جداگانه قرار مي دهيم و انجام مي دهند.

تشويق مي كنند.

 

گروه ها انجام مي دهند.

مشورت كرده و گروه مينا پاسخ مي دهد. اجازه خانم با يك آهن ربا آهن ها را از نمك جدا مي كنيم.

تشويق كرده و عمل جدا سازي را انجام مي دهند.

پس از مشورت گروه نرگس جواب مي دهد چون روغن روي آب است و آب در زير روغن آن ها را براحتي در 2 ظرف جداگانه مي ريزيم.

عمل جدا سازي را انجام مي دهند.

آزمايش را انجام داده و پس از مدت كوتاهي اعتراف مي‌كنند كه به راحتي موارد گذشته از هم جدا نمي‌شوند.

 

 

 

 

گروه ها با دقت آزمايش را انجام داده و به اين نتيجه مي رسند كه آب ته ظرف شيرين است ولي روي آب نه.

 

 

 

 

تكرار مي كنند به مخلوط هاي يكنواخت محلول مي‌گويند.  

 

 

جامد

جامد

 

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

 

شن

آب

پس نوع مخلوط مي شود......( ثبت در جدول)

آب

آبليمو

پس نوع مخلوط مي شود....... ( ثبت در جدول)

گروه نسترن: يك مخلوط جامد در مايع مثال بزنيد.

تشويق كنيد آفرين

گروه نيلوفر: يك مخلوط جامد در جامد مثال بزنيد

آفرين

گروه رز: يك مخلوط مايع در مايع مثال بزنيد.

آفرين

بچه ها ما يك نوع مخلوط ديگر هم داريم كه خيلي براي ما مهم است. و آن مخلوط گازي است هواي اطراف ما مخلوطي از چند گاز است كه مهم ترين آن........

است( ثبت در جدول)

ديديم كه قند در آب.........

چون قند در آب حل مي شود به قند حل شونده ( نصب پلاكارد) و به آب حلال( نصب پلاكارد) مي گوييم.

گروه ياس در محلول آب- نمك حلال و حل شونده را تعيين كنيد.

صد آفرين

مقداري سركه و آب را با هم مخلوط كرده نوع آن را از روي حالت مواد تعيين كنيد.

( ثبت در جدول روي تابلو)

نوع محلول آب- قند را هم تعيين كنيد.

كاملاً درست است( ثبت در جدول روي تابلو)

گروه مينا شما مقداري آب و الكي كه در اختيارتان مي گذارم را مخلوط كرده و نوع محلول را تعيين كنيد وعلت را براي دوستان خود توضيح دهيد.

تشويقشان كنيد.

حالا بچه ها به آزمايشي كه من انجام مي دهم دقت كرده و خوب مشاهده كنيد مقداري آب و نشاسته را در ظرفي ريخته و خوب هم مي زنم.

مقداري جوهر رنگي را هم با آب قاطي كرده كمي صبر مي‌كنيم ببينيم چه اتفاقي مي افتد.

 

جامد

مايع

جامد در مايع

مايع

مايع

مايع در مايع

پس از مشورت: قند در آب- نمك و آب- شكر و آب

تشويق مي كنند.

پس از مشورت: مداد و مداد پاكن – نخود و لوبيا

تشويق مي كنند.

پس از مشورت: آب و گلاب- سركه و آب

تشويق مي كنند.

 

 

اكسيژن

 

حل شد.

 

 

مشورت كرده پاسخ مي دهند.

آب حلال ونمك حل شونده

تشويق مي كنند.

 

انجام داده و به محلول مايع در مايع اشلاره مي كنند.

 

جامد در مايع

 

 

با دقت انجام داده و نوع محلول را وايع در مايع ذكر مي كنند چون هم آب و هم الكل مايع هستند.

تشويق مي كنند.

 

 

 

گروه ها با دقت مشاهده كرده اظهار نظر مي كنند نشاسته ته ظرف ته نشين مي شود ولي اين اتفاق در مورد آب و جوهر رنگي نمي افتد.

 

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارزش يابي كلي پاياني

پس مي توانيم نتيجه بگيريم آب و نشاسته محلولي تشكيل نمي‌دهند. چون نشاسته از آب جدا مي شود.

اما جوهر و آب محلول تشكيل مي دهند چون جوهر از آب جدا نمي شود.

بچه ها در كدام آزمايش ها آب و ماده‌ي ديگر از هم جدا شدند؟

صد آفرين پس شن و روغن در آب حل نمي شوند و محلولي

تشكيل نمي دهند.

حالا كتاب هايتان را باز كنيد تا يكبار از روي درس بخوانيم و هر كس ايراد و اشكالي دارد برطرف كند.

خوب بچه ها حالا براي اينكه بفهمم درس را خوب ياد گرفتيد يانه هم يك بازي مي كنيم و هم به تعدادي سؤال پاسخ مي دهيم.

من به هر گروه يك برگ سؤال داده با شنيدن صداي موزيك ضبط صوت شروع به پاسخ دادن مي نمائيد با قطع شدن صداي موزيك گروه ها برگه ها را با هم تعويض كرده و اقدام به تصحيح آن مي نمايند ودر پايان نظر خود را در مورد پاسخ گويي گروه مورد نظر در زير برگه ي سؤالات بيان مي كنند مثل خوب بود- كامل بود- تا حدي كامل بود- خوب پاسخ داده نشده بود و........

 

 

 

 

 

اجازه خانم روغن و آب – اجازه خانم شن و آب

 

فعاليتهاي تكميلي

نكته‌ي ديگر آن كه حروف كلمه‌ي رمز به صورت بهم ريخته در جاي مورد نظر قرار دارند شما بايد حروف را مرتب كرده به كلمه‌ي رمز نيز اشاره كنيد ودر جاي مربوط بنويسيد برگه‌ ها توزيع مي شود.

 

 

خلاصه و جمع بندي:  

در اين فصل آموختيم كه:

1- مخلوط يعني...........

2- انواع مخلوط يعني..............

3- هر محلول 2 قسمت دارد................

4- در محلول ها حلال وحل شونده از هم جدا...............

5- انواع محلول ها شامل...............

6- به مخلوط هاي يكنواخت....................

7- و نيز آموختيم كه مخلوط ها و محلول ها در زندگي ما كاربردهاي زيادي دارند.

هزار آفرين بر شما.

 

 

 

دانش آموزان با شنيدن صداي موزيك اقدام به پاسخگويي در گروه ها نموده و با قطع شدن صداي موزيك برگه ها را با هم تعويض كرده اقدام به تصحيح مي نمايند ونظر خود را در مورد نحوه پاسخگويي هم ديگر در پايان بيان مي نمايند.

 

2يا چند ماده كه روي هم بريزيم و خواص خود‌را‌حفظ‌كنند.

جامد در جامد- جامد در مايع- مايع در مايع- گازي است.

1- حلال و 2 حل شونده

نمي شوند.

1- جامد در مايع2- مايع در مايع است.

محلول مي گوييم.

 

 

5

دقيقه

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

 

نتيجه گيري

بچه ها مخلوط و محلول ها انواع مختلفي به خاطر حالت مواد تشكيل دهنده‌ي خود دارند كه در اين درس با آنها آشنا شديم و گفتيم اگر در محلول مواد ته نشين شده و يا از هم جدا شوند از ابتدا محلولي تشكيل نشده است.

 و اينكه مادر زندگي خود روزانه از محلول ها و مخلوط ها به خصوص در زمينه‌ي مواد غذايي و خواركي  خود استفاده مي كنيم

پس بهتر است با مفهوم مخلوط ومحلول آشنايي داشته و هنگام كاربرد آنها نوعشان را براي خودمان نيز بيان كنيم.

تعيين تكليف:

1- داخل كتاب: جلسه‌ي آينده درس پرسيده شده و شما در منزل سؤالات قسمت فكر كنيد را با دقت مطالعه كرده و پاسخ آنها را در داخل كتاب مي نويسيد.

2- خارج كتاب: هر دانش آموز با دقت به اطراف خود در طول زندگي روزمره گزارشي از مواد مصرف انواع محلول ها و مخلوط ها رابا ذكر مثال به كلاس ارائه مي دهد.

گروه هاي ياس، مينا ونرگس جدول انواع مخلوط ها را با ذكر مثال باهم تهيه كرده در كلاس نصب مي كنند.

گروه هاي نيلوفرف رز و نسترن جدول انواع محلول ها را با ذكر مثال باهم تهيه كرده و در كلاس نصب مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با شنيدن صداي زنگ از كلاس خارج مي شوند.

 

 

 

 

جدول سؤالات ارزشيابي تشخيصي

گروه نيلوفر

 

س

ل

و

ل

 

گروه ياس

س

ب

ز

ي

ن

ه

گروه رز

 

 

آ

ف

ت

 

گروه مينا

ا

د

و

ي

ه

 

گروه نرگس

 

ا

ن

گ

ل

 

گروه نسترن

 

 

آ

ج

ي

ل

 

1- واحد ساختماني بدن موجودات زنده چه نام دارد؟

2- سبزي رنگ برگ به سبب وجود چه ماده‌اي است؟

3- حشراتي كه دسته جمعي به مزارع حمله مي كنند چه نام دارند؟

4- موادي كه باعث خوش مزه شدن و خوش بو شدن غذا مي شوند چه نام دارند؟

5- موجودي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده‌ي ديگر مي گيرد چه نام دارد؟

6- پسته+ فندق+ انجير+ تخمه= ...................

 

سؤالات ارزشيابي پاياني

1- مخلوط را تعريف كنيد؟

2- انواع مخلوط را بنويسيد مثال بزنيد؟

3- دو قسمت محلول را نام ببريد؟

4- انواع محلول را با ذكر مثال نام ببريد؟

5- را ه جدا كردن نمك و براده آهن چيست؟

6- محلول را تعريف كنيد؟

7- يك مخلوط گازي را نام ببريد؟

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389ساعت 10:8  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

 

مشخصات كلي

باسمه تعالي

نام درس: هديه هاي آسمان          تعداد فراگيران: 27 نفر              موضوع درس: عينك معلم

كلاس: دوم دبستان طاهره بابا حيدر               مدت اجرا: 45 دقيقه                   مجري: ابراهيمي                                  

 

اهداف

هدف كلي

آشنايي فراگيران با اهميت صداقت و راستگويي

 

هدف‌ديني

خواندن دعاي شروع كلاس و بيان ذكر روز هفته

 

 

اهداف رفتاري

شناختي( دانشي)

آشنايي فراگيران با اهميت راست گويي

آشنايي فراگيران با اهميت هم دردي با ديگران

آشنايي با اهميت احساس مسئوليت

 

 

عاطفي( نگرشي)

تقويت تمايل فراگيران به راست گويي

تقويت روحيه‌ي ايثار و شجاعت در فراگيران

تقويت حس مسئوليت نسبت به هم نوعان

 

 

حركتي( مهارتي)

رعايت راست گويي در شرايط مختلف

اقدام به موقع جهت انجام كار يا دفاع از هم كلاسي

بروز هم دردي و حس مسئوليت نسبت به هم كلاسي و رفتار

 

 

ويژگي هاي عمومي فراگيران

فراگيران در اين پايه در حدود 8 تا 9 سال دارند.

فراگيران در مرحله‌ي عمليات عيني مي باشند.

اكثر فراگيران در اين كلاس از وضعيت اقتصادي متوسط بر خوردارند.

خانواده هاي فراگيران از نظر شغلي اكثراً شغل آزاد، مغازه دار، راننده و..... مي باشند.

 

 

روش هاي تدريس

يادگيري مشاركتي( هم ياري)

خاطره گويي، قصه گويي، تلفيقي، ايفاي نقش، پرسش و پاسخ

 

 

رسانه هاي آموزشي

كتاب درسي، تابلو، تابلو پاك كن، عينك، چادر نماز سفيد، طرح بال فرشته، استفاده از فراگيران براي اجراي‌نمايش

 

فعاليت هاي مقدماتي قبل‌از‌تدريس

سلام واحوال پرسي، دقت در وضعيت جسماني و روحي فراگيران، حضور و غياب، بررسي تكاليف كتاب كار و پرسيدن تاريخ و روز هفته و نوشتن روي تابلو، نوشتن ذكر مربوطه روز هفته وتكرار 3 بار آن توسط فراگيران

5 دقيقه

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارزشيابي تشخيصي

خوب دختراي قشنگم!درس قبل چي بود؟

براي چه كسي جشن گرفتيم؟

زهره جان! امام زمان ، امام چندم ما شيعيان است؟

آفرين دخترم!

مريم خانم! وقتي كه امام زمان، نيستند، غايبند، ما بايد چه كارهايي انجام دهيم؟

صد آفرين!

بچه ها چه دعايي بكنيم؟

بسيار عالي! حالا كه دختراي گلم درس را خوب خوب ياد گرفتند. يك دست و هوراي بلند.

جشن بزرگ

امام زمان(عج) ( نيمه شعبان)

 

زهره: امام دوازدهم

مريم كارهاي خوب انجام  دهيم.

براي فرج آقا دعا كنيم.

 

دستها را بالا برده: اللهم عجل لوليك الفرج( آمين)

با شادماني

دست زده و هورا مي كشند.

5 دقيقه

آماده سازي ايجاد انگيزه

بچه هاي عزيزم! پشت كارت هاي گروه ها براي شما يك هديه گذاشته ام آن ها را برداريد.

كادوها قشنگه؟

حالا بازشون كنيد.

خوب! هديه ها چي بود؟

چه هديه هاي جالبي!

حالا هر گروه با هم مشورت كنند، سؤال را بخوانند وفكر كنند و يك جواب قشنگ براي سؤالشون پيدا كنند.

خوبه از گروه دوست: زهرا سؤال گروه تون را براي بقيه‌ي گروه ها بلند بخوان.

خوب چي جواب داديد؟

صد بارك الله دختر! بچه ها گروهشان را بلند تشويق كنيد.

حالا گروه محبت: از شما طاهره سؤال را بخونه! خوب جوابتون چي بود؟

صد آفرين عزيزم! بچه ها اين گروه را هم تشويق كنيد.

 

 

 

 

خانم اجازه سؤال

مشورت و هم فكري مي كنند.

 

زهرا: ما هميشه به زيبايي هاي زندگي فكر مي كنيم. مثل خنده،....

جواب خنده و شادي، محبت ومهرباني، دوستي و.....

صد، صد، صد، بارك الله دختر.!

طاهره: ما مي تواني زيبايي هاي زندگي را‌بيشتر‌كنيم.‌با.......

خانم اجازه: با گفتار خوب، رفتار خوب و......

صد، صد، صد، بارك الله دختر!

10 دقيقه

اجراي درس

( به كمك فراگيران متن درس را در قالب شعر و نمايش اجرا مي كنيم)

بچه ها: دوست داريد امروز نمايش اجرا كنيم؟

خوب امروز نوبت گروه راستي است.

آماده‌ايد؟

خوب بياييد بالاي كلاس و آماده شويد.

خوب بچه ها خوب دقت كنيد تا سؤالهايي كه بعد از نمايش از شما مي پرسيم را به خوبي جواب دهيد. خوبه خودتان را معرفي كنيد.

 

 

 

با اشتياق، بله

 

بله

گروه راستي براي اجراي نمايش آماده مي شوند.

زهرا: در نقش محمد

راضيه: در نقش جواد

مهتاب: در نقش كسي كه عينك را شكسته بود.

20 دقيقه

اجراي درس

آفرين:در نقش معلم و قصه گو متن درس را در قالب شعر مي خواند.

بسيار عالي اجرا كرديد. تشويقشان كنيد.

 

خوب دختراي گلم! نمايش چه طور بود؟ خوشتون اومد؟

 

بسيار خوب! حالا همه‌ي گروهها در مورد نمايش با هم مشورت كنيد.

تأكيد بر مشورت و هم فكري همه‌ي اعضاي گروه ها

فاطمه: در نقش كسي كه عينك را ميگيرد و به دست مجيد مي دهد.

تشويق مي كنند.

بچه هاي گروه نمايش در حين خوانده شدن شعر نقش‌هاي خود را به ترتيب اجرا مي كنند.

با شادي و هيجان تشويق مي كنند.

بله خانم خيلي قشنگ بود.

خانم اجازه خيلي خوب بود.

مشورت مي كنند.

 

ارزشيابي تكويني

خوبه از گروه محبت: فرشته نمايش را ديدي؟

چي فهميدي؟ در گروه چي گفتيد؟

آفرين دخترم.

ازگروه دوستي: مريم بگو ببينم اگر شما جاي جواد بودي چه كار مي كردي؟

بله صد آفرين عزيزم و كمي در مورد راست گويي و شجاعت صحبت مي كنيم.

در ادامه به بيان اهميت صداقت و راست گويي مي‌پردازيم و حديثي در اين مورد نقل مي كنيم.

خوب بچه ها: اگر در اين مورد خاطره يا صحبتي داريد دست بگيريد و براي دوستهاتون بگوييد.

خوبه! حالا دختراي گلم كتابهاشون را باز كنند.

از روي درس مي خوانم با بيان اين نكته كه اين درس همان شعري است كه بچه ها در قالب نمايش اجرا كردند.

بله خانم

خانم اجازه در مورد راست گويي بود.

 

خانم اجازه: از خودمون دفاع مي كرديم و با شجاعت مي‌گفتيم كه اين كار را نكرده ايم.

 

 

فراگيران به خوبي گوش فرا مي دهند.

 

 

اگر خاطره يا صحبتي دارند دست مي گيرند وبيان مي كنند.

كتابها را باز مي كنند.

تأييد بچه ها  

2 دقيقه

جمع بندي ونتيجه گيري

خوب خانم قشنگها! خسته نباشيد

درس امروز چه طور بود؟

حالا كدام دختر گل به من مي گه راست گويي چه‌اهميتي‌دارد؟

آفرين! ديگه چي بچه ها

صد آفرين عزيزم!

خوب حالا كه درس را خوب ياد گرفتيد دوست داريد يك تشويق قرآني ياد بگيريد؟

ضمن نوشتن اين تشويق روي تابلو آن را براي فراگيران خوانده تا ياد بگيرند.

خوب حالا شما يك بار تكرار كنيد.

سلامت باشيد

خانم خيلي خوب بود.

خانم اجازه دوستي ها و صميميت ها بيشتر مي شه.

خانم اجازه! باعث مي شود به خدا نزديك تر شويم.

 

 

 

 

بله

يا رب العالمين              يا رب العالمين 

مرحبا مرحبا                آفرين آفرين   

2 دقيقه

تعيين تكليف

آفرين جلسه آينده هم كتاب كار را انجام مي دهيم هم از شما خانم هاي گل حرف هاي قشنگي را كه امروز در كلاس گفتيم مي پرسم.

تشكر دخترم! سلامت باشيد.

 

خانم خسته نباشيد.

1 دقيقه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389ساعت 10:6  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

 

 

1‌-‌مشخصات‌كلي

باسمه تعالي

عنوان درس:هديه هاي آسمان           موضوع درس: به جاي...............          نام دبستان:          كلاس:چهارم                             

 تعداد دانش آموزان:                       نام ونام خانوادگي آموزگار:                                         زمان: 45 دقيقه

2- هدف كلي

آشنايي كلي دانش آموزان با يكي از احكام ديني به نام تيمم

 

 

 

3- اهداف رفتاري

انتظار مي رود كه در پايان آموزش دانش آموز بتواند:

1- پيام درس را در يك سطر بيان كند.( شناختي)

2- به سؤالات معلم در مورد محتواي درس پاسخ دهد.( شناختي)

3- با خواندن درس، يك عنوان مناسب براي درس پيدا كند.( شناختي- مهارتي)

4- با استفاده از تصاويري كه در اختيار او قرار مي گيرد مراحل تيمم را نامگذاري كند.( مهارتي)

5- بين ذهن، چشم و دست آنها هماهنگي ايجاد مي شود.( مهارتي)

6- در حضور همكلاسان خود تيمم كند. ( مهارتي)

7- با گروه همكاري، بحث و گفت وگو مي كند.( نگرشي)

8- نسبت به كار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس علاقمندي نشان مي دهد.( نگرشي)

9- نسبت به مسائل ديني و احكام علاقمندي خود را نشان مي دهد.( نگرشي)

 

 

 

4- ويژگي‌هاي عمومي فراگيران

الف) سن 11-10 سالگي

ب) توانايي ذهني: از لحاظ تحول شناختي از نظر پياژه در مرحله عملياتي عيني قرار دارند و به تفكر منطقي رسيده اند در اين سن دانش آموزان مي توانند به طور همزمان با جنبه هاي مختلف پديده ها بينديشند و ارتباط بين ابعاد مختلف را درك كنند.

ج) وضعيت اقتصادي: دانش اموزان از لحاظ وضعيت اقتصادي خانواده در سطح متوسط مي باشند.

د) وضعيت اجتماعي: دانش آموزان بسياري از مهارت هاي اجتماعي را از طريق كنش متقابل با يكديگر ياد مي‌گيرند. در فعاليت هاي دسته جمعي شركت مي كنند و در اين سن دانش آموزان خود را با ديگران مقايسه مي‌كنند. همچنين مسئوليت پذيرند وسعي در حفظ استقلال فردي دارند.

ه) رشد اخلاقي: از نظر لورنس كلبرگ در اين مرحله فرد استانداردهاي حقوقي اجتماعي را در ارزيابي خود در نظر مي گيرند. لذا استدلال اخلاقي بر مبناي منفعت اجتماعي است. بنابراين رفتار اخلاقي بر مبناي قوانين اجتماعي است كه كودكان در اين مرحله سعي در پيروي از اخلاق و معيار اجتماعي را دارند. همچنين چون به سن تكليف رسيده‌اند علاقمند به فراگيري احكام ديني هستند.

5- رفتارهاي ورودي

دانش آموزان در سالهاي قبل دانش، مهارت و بينش هاي زير را در درس هديه هاي آسمان فراگرفته‌اند.

الف) با بعضي از مسائل ديني آشنا شده و آنها را فرا گرفته‌اند.

ب) باوضو و شرايط و مراحل آن آشنا شدند و آن را انجام مي دهند.

ج) در مراسم نماز جماعت مدرسه شركت كرده‌اند. 

 

6- سؤالات ارزشيابي تشخيصي

نمونه‌اي از سؤالات ارزشيابي تشخيصي به قرار زير مي باشد:

1- نمازهاي يوميه را نام ببريد؟

2- قبل از خواندن نماز چه كارهايي را بايد انجام دهيم؟

3- مراحل وضو ساختن را بيان كنيد؟

4- چه شرايطي براي وضو ساختن لازم است؟

5- در مورد نماز مسافر چه مي دانيد توضيح دهيد؟

6- تيمم يعني چه؟

7- روش تدريس

الف) پرسش و پاسخ                        ب) نمايش( اجراي عملي تيمم)                             ج)

8-‌‌فضاي‌آموزشي

فضاي كلاس درس: نيمكت ها به صورت دايره وار چيده شده‌اند.

رسانه‌ها و وسايل مورد نياز: 1- كتاب هديه هاي آسمان      2- گچ      3- تابلو       4- خاك وكلوخ    

 5- تصاويري از تيمم       6- تصاويري از رزمندگان         7- نوار و ضبط صوت

مراحل تدريس

الف) مقدمات قبل از شروع تدريس

سلام و‌احوال پرسي، حضور و غياب، بررسي احوال دانش‌آموزان، شروع با نام خدا، بررسي تكاليف درس گذشته و..

ب) ايجاد انگيزه و آگاهي دادن به دانش آموزان از اهداف آموزشي

معلم همچنان كه به گروه بندي دانش آموزان به صورت تيم هاي 4 نفري مي پردازد با‌ آوردن خاك و سنگ به كلاس و نصب تصاويري از تيمم گرفتن و نصب تصاويري از صحنه هاي جنگ تحميلي و پخش نواري از موسيقي جنگ براي دانش آموزان ايجاد انگيزه مي كند. دانش آموزان به دقت گوش مي دهند وهمچنين در جايگاه گروه خود قرار مي گيرند.   

زمان

 

معلم به دانش آموزان مي گويد كه امروز با يكي از احكام ديني ديگر آشنا مي شويم و شما پس از پايان درس بايد حدس بزنيد و به سؤالاتي كه در مورد آن از شما پرسيده مي‌شود پاسخ دهيد و در اين زمان معلم كلمه« به جاي.......» را روي تابلو مي نويسد.

ج) تحريك و يادآوري از آموخته هاي قبلي « ارزشيابي تشخيصي»

معلم در اين مرحله به اجراي پيش آزمون مي پردازد(مرحله6 نمونه‌ي سؤالات آمده است.)

 

د) ارائه درس

آموزگار دانش آموزان را به 4 تيم به نامهاي« عبادت، شجاعت، كرامت، شهادت» گروه بندي مي كند. كارت‌هاي هر گروه را به آنان مي دهد.

قسمتي از درس توسط هر يك از افراد گروه خوانده مي شود. سپس آموزگار سؤالاتي از متن درس را از دانش‌آموزان مي پرسد. گروه ها وارد بحث و گفتگو مي شوند و به سؤالات آموزگار پاسخ مي دهند و آموزگار دانش‌آموزان را هدايت مي كند كه در زمان همچون وضعيت رزمندگان كه آب در دسترس نيست و وقت نماز هم تنگ بود و مي بايست به جاي وضو تيمم كنيم در مرحله بعدي مقداري خاك پاك در اختيار گروه ها قرار داده ابتدا آموزگار اعمال تيمم را انجام مي دهد و سپس دانش‌آموزان آن اعمال را بعد از آموزگار انجام مي دهند. سپس آموزگار از دانش آموزان سؤال مي كند به جز زماني كه آب در دسترس نيست وزمان نماز خواندن رو به پايان است به نظر شما چه وقت هايي ديگري نياز به تيمم است.

دانش آموزان در گروه بحث و تبادل نظر مي كنند و پاسخ گوي آموزگار مي باشند........

 

ه) جمع بندي ارائه فراخوان عملكرد

آموزگار سؤالاتي از محتواي درس مي پرسد به طور مثال گروه( شجاعت) با هم مشورت كنند يكي از آنان پاي تابلو بيايد و تصاوير مربوط به تيمم را به ترتيب بچسباند.

دانش آموزان به سؤالات آموزگار پس از بحث و گفتگو پاسخ مي دهند.

 

و) ارزشيابي تكويني

در اين مرحله آموزگار به اجراي ارزشيابي تكويني مي پردازد. فرم ارزشيابي تكويني به دانش آموزان داده مي‌شود در زمان پاسخ گويي آموزگار نظارت مي كند.

 

ز) تعيين تكليف

آموزگار از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه آينده اين كارها را انجام دهند.

1- از تيمم يك نقاشي بكشند. 2- در مورد رزمندگان اسلام و هدف آنان در جنگ تحميلي مطلب بنويسند.

3- در مورد موضوع درس گروه ها نشريه ديواري تهيه كنند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389ساعت 10:1  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

اعضای گروه های آموزشی دوره ابتدایی استان در تاریخ ۲۳/۱/۸۹  از تعدادی  مدارس ابتدایی تحت پوشش اداره آموزش وپرورش ناحیه 2شهرستان شهرکرد بازدیدنموده که ضمن استفاده از تجربیات خوب همکاران در خصوص روش های یاددهی ویادگیری وروش های ارزشیابی با همکاران گرامی تبادل نظر گردید.از همکاری خوب وصمیمانه ریاست محترم اداره ومعاونت محترم آموزشی  وکارشناسی محترم تکنولوژی گروه های آموزشی دوره عمومی وکارشناس محترم آموزش ابتدایی ومعلم راهنما مدیران گرامی و معلمان  عزیز ودلسوز مدارس وهمکاران  محترم نقلیه سازمان آموزش وپرورش استان  تقدیر و تشکر می نماییم .گزارش مربوطه به ناحیه  ارسال خواهد شد.

همکاران حاضر در بازدید : پایه اول :الفیده -کریمی  پایه دوم :ابراهیمی-  پایه سوم :برادران-منزوی پایه چهارم :وجدی  -پایه پنجم :حیدری - کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی ناحیه

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389ساعت 9:54  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  | 

اعضای  محترم گروه های آموزشی دوره ابتدایی استان در تاریخ ۳۰/۱/۸۹از تعدادی  مدارس ابتدایی تحت پوشش اداره آموزش وپرورش  عشایر  بازدیدنموده که ضمن استفاده از تجربیات خوب همکاران در خصوص روش های یاددهی ویادگیری وروش های ارزشیابی با همکاران گرامی تبادل نظر گردید.از همکاری خوب وصمیمانه ریاست محترم اداره و معاونت محترم آموزشی  ومعلمین راهنما ومدیران گرامی و معلمان  عزیز ودلسوز مدارس وهمکاران  محترم نقلیه اداره کل  آموزش وپرورش استان  تقدیر و تشکر می نماییم .گزارش مربوطه به اداره منطقه ارسال خواهد شد.

همکاران حاضر در بازدید : پایه اول :سمیع -سلیمانی  پایه دوم :ایزدی -مهدیان -پایه سوم :رافعی -جعفریان  پایه چهارم : عباسی -حسینی  پایه پنجم :  محمد علی زاده  -رسا   -  معلمین راهنمای منطقه

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389ساعت 8:15  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |